Ketten a pályán: Hozzájárulás a job-sharing hazai megismertetéséhez

A kiadvány a Magyarországon szinte ismeretlen állásmegosztásról (job sharing) szóló első magyar nyelvű elméleti és gyakorlati útmutató.

Kutató és gyakorlati segítségnyújtó tevékenységünk során egyre világosabban körvonalazódott az a foglalkoztatási forma, nevezetesen az állásmegosztás (job sharing), amelynek minél szélesebb körű elterjedése minden érintett – munkavállalók, munkáltatók és a társadalom egésze – számára alternatívát jelenthet az előttük álló életvezetési, munkaszervezési, illetve foglalkoztatási, sőt demográfiai kihívásoknak való megfelelésben.

Kiadványunkban a nem tipikus, a klasszikustól eltérő megoldásokat szeretnénk bemutatni, közülük is kiemelten a ma még kevéssé ismert munkaszervezési módszert, az állásmegosztást (job sharing), mely alapesetben egy teljes munkaidős állás, az azzal járó feladatok, felelősség és fizetés két ember közötti megosztását jelenti.

Célunk tehát az állásmegosztás előnyeinek, hátrányainak, gyakorlati megvalósításának és hazai példáinak bemutatása. Tesszük ezt azért, mert meggyőződésünk, hogy ez a 90-es évek közepétől terjedő foglalkoztatási forma nem csupán a munka és magánélet összeegyeztetésére teremt lehetőséget, de feloldja a részmunkaidős munkavállalás ellentmondásait, sőt széles körű meghonosodása hozzájárul a kooperatív szemlélet és magatartásformák elterjedéséhez, a társadalmi szolidaritás erősödéséhez.

Küldetésünk

A Jól-Lét Alapítvány küldetése, hogy hozzájáruljon a nők és férfiak egyenlőségén alapuló jólléti társadalomhoz, melynek alapvető feltétele a nők kiteljesedése, gazdasági és döntéshozatalban történő szerepvállalása.

Segítenéd a munkánkat?

Támogass minket!