Pages Navigation Menu

JÓL-LÉT Alapítvány

Proaktívan a nők gazdasági függetlenségéért, kiteljesedéséért és munkahelyi esélyegyenlőségéért

Categories Navigation Menu

Fókuszban a női hálózatok konferencia és miskolci Nóra-pont megnyitó

2014. május 28-án a “Fókuszban a női hálózatok, esélyegyenlőség a közpolitikákban” regionális konferenciához kapcsolódóan megnyílik a miskolci Nóra-pont.

A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, a Jól-Lét Alapítvány, a Holdam Egyesület, a Budapesti Szociális Forrásközpont és a MINŐIES Alapítvány tisztelettel meghívja Önt “Fókuszban a női hálózatok, esélyegyenlőség a közpolitikákban” című regionális konferenciára. A rendezvény egyben a Jól-Lét Alapítvány kisgyermekes nők munkaerőpiacra visszatérését támogató “Nóra – háló, avagy országos gender-tudatos munkaerőpiaci tanácsadó hálózat létrehozása tudástranszferrel” országos hálózatának helyi, a Holdam Egyesület által működtetett tanácsadó pontjának nyitóeseménye.

Időpont: 2014. május 28., Miskolc

Helyszín:II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey A. u. 11.)

A Világgazdasági Fórum 2013-as jelentése szerint Magyarország immáron az Európai Unió sereghajtójaként a 87. helyen áll nemek közti egyenlőtlenségek tekintetében. A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség (Női Érdek) és tagszervezetei munkájukkal ezen a kedvezőtlen helyzeten kívánnak fordítani. A regionális konferencia a a nemek közti egyenlőség elősegítésének nemzetközi és hazai kereteit, illetve lehetőségeit  mutatja be, különös tekintettel a nők helyi politikában való részvételére, a miskolci helyi kezdeményezések szerepére, illetve a különösen hátrányos helyzetben lévő  – bántalmazott, szexuális kisebbséghez tartozó, hajléktalan – nők nehézségeire.

A Női Érdek a résztvevők figyelmébe ajánlja a Nőtlen évek ára c. hiánypótló tanulmánykötetet, mely a rendszerváltást követő évek szakpolitikáinak nőkre gyakorolt hatását elemzi. A kötet elkészítéséhez kapcsolódó kutatásokat felhasználva készítették el a Női Érdek szakértői a szervezet közpolitikai ajánlásait.

Program:

9.30-9.50             Regisztráció kávéval

10.00-10.10        Megnyitó: A nők helyzetének közpolitikai elemzése – Juhász Borbála, a Női Érdek elnöke

10.10-10.45        A nemek közti egyenlőtlenségek felszámolásának jelentősége, lehetősége a magyarországi és a nemzetközi esélyegyenlőségi célkitűzések tükrében:  Keveházi Kata és Dr. Pap Enikő (Női Érdek)

10.45-11.00        Nőként a helyi politikában, politikusnőként a nők esélyegyenlőségéért: Zsíros Sándorné – Alsózsolca polgármestere

11.00-11.45        Miskolc az esélyegyenlőségért – kerekasztal-beszélgetés

                               Zimán Edvin, esélyegyenlőségi és fogyatékos-ügyi referens, Matiscsákné Dr. Lizák Marianna – MINŐIES Alapítvány, Kishonthy-Kardos Rita – Holdam Egyesület, Balogh Lídia – MONA Alapítvány

Kérdések, válaszok

12.00-12.15        Kávészünet

12.15-13.00        Nóra-pont Miskolcon – Nóra-Háló, avagy országos gender-tudatos munkaerő-piaci és anti-diszkriminációs tanácsadó hálózat:  Keveházi Kata – Jól-Lét Alapítvány, Gruber Gabriella – Holdam Egyesület, Lázár Anita – Generali Providencia Zrt. és Tánczos Edit – Közvetlen Értékesítők Szövetsége

13.00-13.45        Ebéd

13.45-15.00        Különösen hátrányos helyzetű női csoportok

                Közös erővel a bántalmazott nőkért és gyermekeikért: Dr. Pap Enikő – NANE Egyesület

Melegség és megismerés – egy innovatív iskolai érzékenyítő program fejlesztése: Kövesi Györgyi – Labrisz Egyesület, Virág Zsolt – Szimpozion Egyesület

                                Van-e neme a hajléktalanságnak?  – Oláh Zita – Budapesti Szociális Forrásközpont az „Utcán élő hajléktalan nők” (WomenRoughSleepers I-II.) c. európai projektről

 

A Nóra-pont esti programja 

17.00-17.45        Nóra-pont találkozó: beszélgetés a Jól-Lét Alapítvány és a Holdam Egyesület munkatársaival

                              Helyszín: Miskolc, Széchenyi István út 19. (Holdam udvar)

18.00-tól              „Nóra-est”  felolvasó-színház és kerekasztal-beszélgetés Szalay Mariannával

Dario Fo: A magányos asszony c. monodrámájából olvas fel Szalay Marianna színművész,

Válaszok és választások: a nők elleni erőszak formái és következményei – kerekasztal-beszélgetés

                                               Résztvevők: Szalay Marianna, Keveházi Kata (Jól-Lét), Dr. Pap Enikő (NANE), Tuczai Rita (Holdam)

Helyszíne:  Helynekem, Irodalmi szoba – Miskolc, Széchenyi István utca 30.

https://www.facebook.com/events/631931670226478/

A konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A felolvasó-színházi esemény belépti díja 1000 Ft, mely a helyszínen lefogyasztható. Kérjük, regisztráljon az on-line letölthető jelentkezési lapon, május 27., 12h-ig.

***

Háttér:

A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség (Női Érdek) az Európai Unióhoz való csatlakozás előestéjén, 2003-ban alakult, a nők sokféleségét, szempontjait 23, különböző szakterületeken tevékenykedő tagszervezetének összefogásával képviselő feminista ernyőszervezet. Elsődleges célja a nők és férfiak társadalmi, gazdasági és jogi egyenlőségének, a nemek esélyegyenlőségét érintő szemlélet változásának és a társadalom elköteleződésének előmozdítása, fellépés a nők elleni diszkrimináció minden formájával szemben, és a nők segítése abban, hogy élni tudjanak emberi jogaikkal a társadalmi élet minden területén.

Az Európai Női Lobbi (European Women’s Lobby, EWL) nemzeti koordinátoraként megjeleníti az EU Magyarországot is érintő  nőjogi témáit, illetve ellátja a magyar nők emberi jogainak, illetve a hazai nőjogi szervezetek érdekeinek képviseletét.

Törekszik arra, hogy felhívja a hazai politikai döntéshozók figyelmét a társadalmi élet valamennyi színterén jelen lévő nemek közti egyenlőtlenségek felszámolásának szükségességére, alternatív országjelentés írásával nyomon követi az ENSZ CEDAW-egyezményéből következő nemzetközi kötelezettségek betartására és a 2013.évi ajánlásoknak megfelelő intézkedések megtételére. Támogatóinak köszönhetően 2013-ban a rendszerváltás óta első, mintegy 1000 érdeklődő részvételével szervezett Nőkongresszuson a politika, a gazdaság, a tudomány, a művészet, civil szféra és a média élenjáró szereplői fejezték ki elköteleződésüket a nők társadalmi szerepének erősítése mellett.

A könyv:

A nőtlen évek ára- a nők helyzetének közpolitikai elemzése, 1989-2013 című, hiánypótló tanulmánykötet a köz- és szakpolitikákat közvetve vagy közvetlenül befolyásoló mindenkori szakemberek és politikusok, a politikai döntéshozók munkáját értékelő, a társadalom szemléletére befolyással bíró médiamunkások számára készült azzal a céllal, hogy kiindulópontként szolgáljon számukra jövőbeni munkájuk, nők és férfiak, fiúk és lányok életét érintő elképzeléseik mérlegelése, programjaik, elemzéseik megfogalmazása során.

A nemek közti egyenlőség kérdésköre az elmúlt negyedszázadban – valódi politikai akarat híján – marginalizálódott, a terület az EU csatlakozást követően éppen kialakuló, igen szerény intézményrendszere napjainkra – a politika szándékának megfelelően  – feloldódott a családpolitikai intézményrendszerében. Mindennek “eredménye”, hogy a Világgazdasági Fórum Global Gender Gap jelentésének adatai szerint az Európai Unióban Magyarországon a legkevésbé egyenlőek a nők a férfiakkal.

A pénz beszél, mondják, ezért a rendszerváltást követő évek közpolitikáinak a nemek közti viszonyokra, a nők életére gyakorolt hatását az egyes területekre fordított költségvetési kiadások alapján “tornasorban” mutatjuk be, a munkaerőpiaci, szociál- és családpolitikai, egészségügyi, oktatási, illetve nők elleni erőszakhoz kapcsolódó intézkedéseket, az adatok alakulását, illetve tárjuk fel az egyes témaköröknél azokat a szempontokat, amelyeket egy nemre érzékeny költségvetés (gender budgeting) kialakítása során figyelembe vehetnek a pénzügyi döntéshozók.

A Női Érdek közpolitikai ajánlásai:

A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség szakértői a tagszervezetek évtizedes tapasztalatai alapján, az aktuális kutatások, a “Nőtlen évek ára” kötet és az EWL hasonló szakmapolitikai dokumentumainak tanulmányozása alapján  elkészítették a Női Érdek a politikai döntéshozók és a média munkáját segítő ajánlásait a nők politikai képviseletéről és a nemek egyenlőségét elősegítő intézményi mechanizmusokról, a nőket érő többszörös diszkrimináció és az interszekcionális hátrányok elleni fellépésről, a prostitúcióról és emberkereskedelemről ajánlásról, a nők munkaerőpiai integrációjáról, a szociálpolitikáról, a nők egészségéről és reprodukciós jogairől, az oktatásról, és a nők elleni erőszakkal kapcsolatos közpolitikákról.

A NŐI ÉRDEK ÉS TAGSZERVEZETEINEK PROJEKTJEI

JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány: Nóra – háló, avagy országos gender-tudatos munkaerőpiaci tanácsadó hálózat létrehozása tudástranszferrel
A nők elleni diszkriminációt újratermelő közpolitikákat ellensúlyozza a 10 városban kialakított ún. Nóra-pontokon válik elérhetővé az Alapítvány által kialakított, a kisgyermekesek munkaerőpiaci esélyeit javító komplex, az érintettek szemléletét formáló szolgáltatási modell, melynek része egy esetkezelésre, kutatásokra alkalmas, az EBH működéséhez kapcsolódó
anti-diszkriminációs jelzőrendszer. A tanácsadók a rugalmas munkáltatói gyakorlatok terjedését a társszakmák érzékenyítésével is erősítik. Az Alapítvány norvég partnere, az Északi Női Egyetem segítségével kívánja tematizálni a gazdasági erőszakot. A fejleszteni kívánt közösségek elköteleződnek a nemek egyenlősége, a női jogok érvényesítésének szükségessége mellett.

NANE Egyesület: Közös erővel a bántalmazott nőkért és gyermekeikért – emberi jogi szervezetfejlesztés a párkapcsolati erőszakkal foglalkozó civil szférában
A projekt célja a jog- és érdekérvényesítő szervezetek megerősítése és fejlesztése, a pár kapcsolati erőszak női áldozatainak és gyermekeinek emberi jogi igényeinek, érdekeinek
hatékonyabb képviselete. Új, a szakterületen hiányzó akkreditált képzéseket alakít ki, mentorálást és szupervíziót biztosított a bevont civilek és támogatott önsegítő csoportok részére, intézményi együttműködé-sek létrejöttét ösztönzi az erőszak áldozataival, női jogokkal, intervencióval, prevencióval foglalkozó ifjúsági, szociális, érdekérvényesí-tő és megbélyegzett társadalmi csoportokkal foglalkozó civilek közt.

Labrisz Leszbikus Egyesület: MELEGSÉG ÉS MEGISMERÉS – Egy innovatív, érzékenyítő iskolai program továbbfejlesztése
Céljuk a társadalmi szemléletformálás, a gyűlöletbeszéd és kirekesztettség elleni hatékony fellépés ösztönzése. Meg kívánják erősíteni a homofóbia ellen tenni kívánó vidéki LMBT csoportosulásokat, bővíteni kapacitásaikat, a tanárok érzékenyítésével kiterjeszteni azon iskolák körét, ahol elérhetők a tájékoztató programjaik.

A NÓRA-PONT MEGNYITÓ ESTRŐL 

Dario Fo

Szalay Marianna Dario Fo: A magányos asszony című monodrámájában

A darab:
Dario Fo Franca Rame színésznővel, feleségével írt drámafüzérének egyik alkotása a bezártság és a felszabadulás drámája. A bántalmazó, féltékeny férj által bezárt, perverz sógorát kiszolgálni kénytelen, kukkoló által zaklatott, egy fiatalabb férfi szerelméről ábrándozó, folyton bömbölő kis-gyermekét nevelő Maria ellen fellázadnak a tárgyak: ajtók, vasalók, lábasok. A szomszéd ház ablakából kihajló nőtársának kiabálja el nyomasztó gyónását, melynek során megértjük, hol ér véget a türelem, hogyan jut el a kétségbeesett nő a végső cselekvésig.

A beszélgetésről:
A darabban bemutatott szélsőséges élethelyzet rávilágít a nemek közti hierarchizált viszonyrendszerre, megmutatja a ki nem mondott elvárásokat, félelmeket, ösztönöket, szorongásokat, melyet a függésben élő nők megélnek. Az otthon töltött évek alatt a nők elveszítik gazdasági függetlenségüket, egyedül maradnak a háztartással, gyerekneveléssel. Az ebben az időszakban rögzült otthoni munkamegosztást, a függő viszonyrendszert, családon belüli hierarchiát, szabadidős kereteket a gyermekgondozási szabadság lejárta után újra munkába álló nők nehezen tudják kiegyenlítettebbé tenni. Ebben az időszakban a nők igen gyakran válnak kiszolgáltatottá, s megjelenhetnek az erőszak legkülönfélébb formái. A verbális erőszak mellett elterjedtnek mondható az anyagi függésben tartás, munkáról való lebeszélés vagy az attól való eltiltás, a szoros elszámoltatás, a zsarolás.
A katarktikus erejű mű lehetőséget kínál az önreflexióra, az egyéni és társadalmi megoldások közös átgondolására. A beszélgetés résztvevői segítségével felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nem is oly ritka válságos élethelyzetekből való továbblépéshez a nőknek támogatásra, egyéni, közösségi vagy társadalmi szintű segítségre van szüksége. Megismerhetjük, milyen eszközök állnak a nők rendelkezésére, mely területen szükséges változás a nemek közti viszonyok kiegyenlítettebbé válásához.
A beszélgetés második részében teret adunk a személyes hozzászólásoknak, hogy az egyéni igényekre reflektálva ösztönözzük a nők közötti elfogadást, szolidaritást, tudatosságuk fejlődését, autonómiájuk és gazdasági függetlenségük megőrzése, újbóli megteremtése érdekében.

Információ, sajtókapcsolat: kata.kevehazi@gmail.com, 06209732803

A konferencia Facebook-eseménye: https://www.facebook.com/events/408344152641016/