Pages Navigation Menu

JÓL-LÉT Alapítvány

Proaktívan a nők gazdasági függetlenségéért, kiteljesedéséért és munkahelyi esélyegyenlőségéért

Categories Navigation Menu

CSR Hungary Díj 2013

CSR Hungary Díj 2013

– a fenntartható és felelős üzletért

Az utóbbi évek alatt (2008-tól) presztízsértékű vált Vállalati Felelősség Díj a CSR Hungary Díj 2013-ban is a legkiemelkedőbb felelős és fenntartható kezdeményezéseket, termékeket, szolgálatásokat, projekteket értékeli.
2008-ban alapított Magyar Üzleti Felelősség Díja, egy hazai „alulról” jövő, önálló kezdeményezés eredménye, mely évente értékeli Magyarország legkiemelkedőbb felelős és fenntartható kezdeményezéseit, projektjeit, és menedzsmentrendszereit az üzleti szektorban.
Összehangolva a helyi értékeket a nemzetközi szakmai igényekkel.

A CSR Hungary Díjat támogató Megállapodáshoz idén a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara is csatlakozott.

Az értékelési szempontok alapja:
a vállalati társadalmi teljesítménymérés (CSP/Corporate Social Perfromance) modellje, amely a menedzsment és a tulajdonosok/befektetők számára is áttekinthetővé és szakmailag is nyomon követhetővé teszi a felelősség és fenntarthatóság rendszerét a vállalat egészének a működésében.

Ma már a vállalati felelősség és a fenntarthatóság piaci értéket és versenyképességét növelő tényezővé vált. Ez igaz, hogy másképpen, más formában, de mind a magyar érdekeltségű cégek, mind pedig a külföldi, nemzetközi, globális érdekeltségű cégek magyarországi képviseleteinek üzleti működésében is egyre inkább kikerülhetetlen feltétellé válik.


A kezdet

2008-ban megérett az idő arra is, hogy a  2006-ban indított vezető CSR Hungary Konferenciához  presztízsértékű díjat is kapcsoljunk és megalapítsuk a CSR Hungary Díjat különböző kategóriákban (akkori pályázati kategóriák) CSR menedzsment nagyvállalatoknak, CSR menedzsment KKV-éknak, Közös felelősség-stakeholder megoldások, CSR Junior).

A pályázónak bizonyítania kell, hogy a társaság vezetése őszinte és folyamatos elkötelezettséget mutat a jogi előírások betartása, az egyén méltósága, részvétel a közösségek és a környezet védelme és az etikai értékek iránt, miközben fenntartható üzleti tevékenységet folytat.

 

A Díj egy „alulról” jövő kezdeményezés – nem csupán egy nemzetközi modell parafrázisa-, mely támogatásra lelt a társadalom különböző érdekcsoportjainak és a nemzetközi szakmai világ részéről is.

Jelezve, hogy akár egy magyar kisvállalkozás kezdeményezése is értéket adhat a társadalomnak és a vállalkozás saját eszközeivel hozzáadott értéket nyújthat gazdasági és társadalmi környezetünknek.

Jelezve azt is, hogy tiszteljük és teret adunk a sajtóban azoknak a  csr kezdeményezéseknek is, melyek ugyan nem rendelkeznek erős, ismert márkával ahhoz, hogy felfigyeljenek rájuk.

Nem rekesztjük ki azokat sem, akik már ugyan „nagyra nőttek”, ugyanakkor szeretnék hozzáadott értékkel gyarapítani azt a közösséget ahol élnek, dolgoznak, azoknak akiknek köszönhetik üzleti létüket és sikerüket.

A valódi elkötelezettség pozitív hatással van a közösségre.
Ez nem 20%-os felelősség, nem 30%-os felelősség, hanem ki-ki saját magához mérten, lehetőségeihez képest ad.

Mi a cél?
Magyarországon a jelenlegi gazdasági, társadalmi viszonyok közepette még inkább szükség van a társadalmi felelősségvállalásra, pontosabban annak a gyakorlatba való „átültetésére”.

Ez a felelősség elkötelezettséget jelent az adott közösség felé is, melyben a mindennapjainkat éljük, munkánkat végezzük. A valódi elkötelezettség pozitívan hat a közösségre is, s a közösség elismerése – nevezhetjük társadalmi teljesítménynek is – jótékonyan visszahathat a cég pénzügyi teljesítményére.
Így a példamutató vállalati (intézményi) magatartások idővel olyan érték- és normarendszert teremtenek Magyarországon, mely a kultúránk részévé válhat. S a formalitás és a protokoll helyett valóság lesz!

Ebben a szemléletformáló folyamatban vállalunk vezetőszerepet közösen a Bíráló Bizottság tagjaival.
Még pedig úgy, hogy széleskörű publicitást tudunk adni a kiemelkedő egyéni és céges CR/Corporate Responsibility/Társadalmi felelősségvállalás teljesítménynek, amely növeli a cég reputációját és ezáltal üzleti értékét is nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is.
Példát mutatva nemcsak a mostani, hanem a leendő gazdasági döntéshozók felé is.

Díjazottjaink közül többen nemzetközi szinten is elismerést szereztek a CSR Hungary Díj elnyerése után. 
Az InterContinental Budapest csr tevékenységét nemzetközi csr díjjal jutalmazták. New Yorkban, Washingtonban a Béres Egészség Hungarikumszakmai workshop témája.
A Hotel Panda megnyerte az Európai Vállalkozói Díjat éppen csr témában.

Ezek szerint a Bíráló Bizottság jól döntött!

2010-ben a CSR Hungary Díjat támogató megállapodás született, melyet jelentős üzleti, szakmai szervezetek írtak alá:
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
Magyar Európai Üzleti Tanács
Magyar Innovációs Szövetség
Nemzetközi Vállalatok Magyarországi Társasága
Munkaadók-és Gyáriparosok Országos Szövetsége
Menedzserek Országos Szövetsége

Lásd a záró megállapodást itt! 

És hogy mi lesz 2013-ben?
Divat ma CSR díjakat alapítani és adni. Egy Díj nyertesének azonban az is számít, hogy kik adják, valódi értéket képviselnek-e területen a zsüri tagok, megbecsült, köztiszteletben álló tapasztalt üzletemberekről, szakemberekről van-e szó, akik már tisztában vannak a cégek napi működésével, vagy éppen tiszavirág életű trend követőkről.

A Bíráló Bizottság elnöke továbbra is Takács János, a Svéd-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara elnöke.
A Bíráló Bizottság tagjairól itt olvashat!

A Bíráló Bizottság tagjai is társadalmi munka keretén belül vesznek részt az értékelési folyamatban.

Az alapító, szervező munkával, kommunikációs kapcsolatokkal támogatja a díjat, ugyanakkor a szervező vezetője az összeférhetlenség ténye miatt továbbra sem vesz részt az értékelési folyamatban.