JOL-LET Foundation

Misszió

A Jól-Lét Alapítvány küldetése, hogy hozzájáruljon a nők és férfiak egyenlőségén alapuló jólléti társadalomhoz, melynek alapvető feltétele a nők kiteljesedése, gazdasági és döntéshozatalban történő szerepvállalása.

Mi, az egymás után következő női generációk, kor- és sorstársak adjuk egymásnak a kulcsmondatokat, tapasztalatokat, mutatjuk a megoldásokat. Tesszük ezt szeretettel, egymást támogatva, de akkor is, ha látszólag nem értjük, esetleg bántjuk egymást. Évezredek traumáit, mintáit és elvárásait cipeljük, és bár az elmúlt 150 évben – nemi hovatartozástól függetlenül – nagyot fordult a világ, egyre többen érzékeljük, hogy a női életút kereteit és irányait, társadalmi helyzetünket, mozgásterünket, fizikai, mentális és anyagi biztonságunkat ma is a patriarchális világ értékrendje és viszonyrendszerei, a dominanciára, hatalomra törekvés szabják meg. Egymás támogatása, a méltányosság, gondoskodás, az élet megbecsülése, a szolidaritás melletti következetes kiállás révén talán nem is olyan sokára eljuthatunk odáig, hogy készek legyünk érdemi befolyás gyakorlására a társadalmak nagy horderejű döntéseinek meghozatalában.

Ring Budapest

A Ring kezdeményezésünk egy a nők igényeit szem előtt tartó központ és tér, amely segíti tehetségük kibontakoztatását és felmutatását, és ahol egy biztonságos, védett, támogató környezetben inspirációt nyerhetnek a célokkal azonosuló szakemberek és közösségek, egymás és a női tehetségek iránt nyitott támogató szereplők által. A Ring Budapest küldetése a nők szerepvállalásának, befolyásának, elismertségének növelése minden színtéren, a gazdaságban, a közéletben és a művészetekben.

Ring Podcastunk egy vállalkozónőket, és a közepes és nagyobb méretű vállalatok felsővezetésében tevékenykedő nőket bemutató online portrésorozat. “A sorozattal a célunk az, hogy működő példákat és életutakat mutassunk be a női karriert és vállalkozást tervezőknek. Nincsenek határok, csak lehetőségek.” (Wolf Krisztián)

A Ring Meetupok célja, hogy jó példákon keresztül, a sikeres vállalkozások alapítóival, szakértőkkel mutassa be a vállalkozások jelenlegi ökoszisztémáját Magyarországon, tanácsot és útmutatást adjon társadalmi, jogi, üzleti, valamint makro- és mikrogazdasági területen. A felkért szakértők nem csak a klasszikus vállalkozáson belüli és kívül kapcsolódási pontokkal foglalkoznak, hanem belemennek a manapság olyan forró témákba is, mint a környezettudatos, fenntartható gazdálkodás, a társadalmi hasznosság kérdése, vagy éppen a tőkeszerzés. Célcsoportunknak elsődlegesen a női vállalkozókat, illetve a női vállalkozások iránt nyitott szereplőket, befektetőket tekintjük.

Vállalkozó Nők Világnapja 2022.11.22. 10.00-18.00
(Women’s Entrepreneurship Day) 

Idén 5. alkalommal szervezzük meg Magyarországon az ENSZ égisze alatt kezdeményezett, a világ 144 országára kiterjedő Vállalkozó Nők Világnapja (Women’s Entrepreneurship Day – WED) globális kampány hazai eseményét, mely a vállalkozó nők és női kezdeményezések fenntarthatóságra, a globális és helyi problémák megoldásában való részvételének pozitív hatására hívja fel a figyelmet.

Miközben a világ egy része a metaverzum felé terjeszkedik, a Föld nagy részén a valódi egyéni, közösségi és társadalmi szintű jóllét és biztonság megteremtésének esélyeit tekintve hatalmas a bizonytalanság. Az új technológiák az egyre képzettebb, különböző generációkhoz tartozó nők számára is új, ígéretes gazdasági lehetőségeket tartogathatnának, ugyanakkor a COVID óta állandósulni látszó krízisekben egyre inkább a meglévő pozíciók megóvása, a családtagokról való gondoskodás került fókuszba. Sosem volt ennyire egyértelmű a nőiesnek mondott értékek előtérbe kerülésének fontossága a gazdaság, a társadalom minden szintjén és – nemtől függetlenül – az egyén és a családok életének minden viszonylatában. Égető szükség van együttműködésre, szolidaritásra, empátiára, türelemre a válságok elmélyülésének elkerülése érdekében. Elodázhatatlan a nők érdemi társadalmi befolyásának, cselekvésének biztosítása. Ennek pedig egyetlen útja korlátaink, előítéleteink, bizonytalanságaink és félelmeink lebontása.

A vállalkozások, az üzlet világára jellemző nemek közti egyenlőtlenségek világosan tükrözik a nők és férfiak valós helyzetét társadalmainkban. Bár az utóbbi években Magyarországon is egyre inkább láthatóvá válnak a női vezetők és vállalkozó nők, erősödött tudatosságuk, egyre több közösség jön létre, érdekérvényesítő képességük javítása az elkülönülés, bezárkózás korában elengedhetetlen, mint ahogy gyakran önnön határaink meghaladása is – a valamennyiünk számára biztonságos jövő megteremtése szempontjából kulcsfontosságú.

 

Hogy ki hol miért és hogyan látja, lépi át és/vagy és húzza meg határokat, mit tesz/tehet/szeretne tenni, ezt mutatja be az idén 20 éves JÓL-LÉT Alapítvány helyzetértékelő, lehetőségeket felmutató eseménye, melynek ebben az évben a vállalkozó nők helyzetének javítása iránt felelősséget érző Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ad otthont.

Témáink:

  • A határszabástól a határtalan szárnyalásig
  • Nőket támogató férfiak – minden színtéren: magánélet, munkahely, üzleti befektetések, közélet
  • Női vezetők, női közösségek, női szolidaritás
  • Magyar vállalkozónők a nagyvilágban
  • A vállalkozó nők érdekei, az érdekérvényesítés valósága és lehetőségei – kamarák és civilek
  • JÓL-LÉT 20 év után – a pályaújrakezdéstől a gazdasági függetlenségen át a nők befolyásának növeléséig
  • Fenntartható vállalkozások fejlesztése – Bridge to Benefits – Mesterkurzus
  • Workshopok, személyes tanácsadások
  • Online kampány és fundrasing opciók
  • Élő könyvtár – női civilek bemutatkozása

A program alakulását az esemény FB-oldalán követhetik nyomon.

Nőknek:

keresem a helyem a világban, keresem a közösségem

A magánéletben bekövetkező változások a nők pályájának, karrierjének alakulását is alapvetően meghatározzák. A gyermekvállalás mindenki számára fordulópont, ahány gyerek, annyiszor kell újragondolnunk elképzeléseinket. A tartós távollét, egy új élethelyzet, egy költözés, egy válás vagy épp új kapcsolat, később az idős szülőkkel kapcsolatos megnövekedett teendők ugyancsak befolyásolják elképzeléseinket és lehetőségeinket. A változás együtt járhat egy új gondolkodásmód kialakításával, akár egy új szakma elsajátításával vagy éppen önálló vállalkozás indításával.

Az új kezdet új kihívásokat hordoz magában. Újra megmérettetésre kerül a tudás, a képességek, a személyiség – az újrakezdő gyakran érzi a munkaerőpiacról való ismereteinek vagy akár az üzleti életről szerzett tapasztalatok miatti elbizonytalanodást. Az álláskeresése során is elfordulhat, hogy olyan visszajelzésekkel találkozik, amelyek miatt kérdőjelek merülhetnek fel benne lehetőségei, alkalmassága, vagy akár önnön értékessége tekintetében.

További bizonytalanság forrása lehet a munka és a magánélet, a család, és az azzal járó teendők összeegyeztetése, a helytállás és a sikeresség értelmezése, a külső és belső elvárásokhoz való alkalmazkodás.

Szervezeteknek,

amelyek fejlődnének, együttműködnének

A szervezetek eredményességének ma már fel- és elismert összetevője a nők jelenléte, tehetségük megőrzése, munkavégzésük és előmenetelük segítése. A vállalati brand-nek pedig akár a fogyasztói magatartást is befolyásoló eleme a társadalmi felelősségvállalás, az etikus működés. A foglalkoztatói image szempontjából ehhez hozzáadódik, az új generációk számára különösen fontossá vált a rugalmasság, az inkluzivitás, a diverzitás, a munkavállalókkal kapcsolatos bánásmód, a nők esélyegyenlőségének támogatása.

Unikális tapasztalatunkra elsősorban a családbarát, anyabarát szervezetfejlesztés, atipikus munkaformák bevezetése, kapcsolódó vezetőfejlesztő, érzékenyítő tréningek, készségfejlesztés, a munka-magánélet egyensúlya és stresszmenedzsment, különleges, szemléletformáló vállalati családi és gyermeknapi programok, vállalati kismama-és szülői klubok, pénzügyi tudatosság tervezése és facilitálása során tettünk szert.

Vállalati referenciák: Grundfos Zrt., Magyar Telekom; MARS Magyarország; MOL; Morgan Stanley, UFS Group Holding; UPC Magyarország

Mérföldkövek

A JÓL-LÉT Alapítványt 2002-ben hoztuk létre azért, hogy megoldásokat keressen az anyaság/apaság és munka/hivatás/karrier összeegyeztetésének nehézségeire. Hazai és nemzetközi kutatási és foglalkoztatási, vállalkozásfejlesztési és hálózatépítési projektek kezdeményezőjeként, illetve résztvevőjeként elméleti és gyakorlati ismereteinket folyamatosan fejlesztve alakítjuk ki innovatív szolgáltatásainkat szervezeteknek és magánszemélyeknek, végezzük szakértői munkánkat az üzleti, állami, önkormányzati szektor szereplői számára.

Tevékenységünk magában foglalja a nők, anyák gazdasági részvételével összefüggő érdekvédelmét, a nőkkel kapcsolatos diszkriminációval szembeni fellépést és eljárások kezdeményezését.

Szakértői és kampánytevékenységeink a szabályozási környezet ellentmondásainak feltárására, a szemléleti akadályok leküzdésére irányulnak, amelyhez fontos hátteret jelent az Európai Női Lobby hazai tagszervezetében, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetségben való közreműködésünk, a Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fórumával és a Távmunkaszövetségben való tagságunk és ténykedésünk, illetve kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk.

Rólunk

Azért dolgozunk, hogy minden nő teljes életet élhessen, megvalósíthassa álmait, képességeinek megfelelően érvényesülhessen, és minden körülmények között megőrizhesse integritását. Jövőképünk egy olyan társadalom, amelyben a nők és férfiak felismerik, és valamennyi színtéren képviselik, hogy saját és a környezetükben élők jóllétének záloga az esélyegyenlőségre való törekvés és annak megvalósítása.

Keveházi Katalin

alapítványvezető

Múlhatatlan igazságérzetemtől, kíváncsiságomtól, tenni akarásomtól vezérelve – minden színtéren -, azért dolgozom, hogy mi, a XXI. században élő nők minden életkorban és élethelyzetben előítéletektől mentesen, tudatosan és bátran törekedhessünk legjobb önmaguk megtalálására, változásaink felvállalására, arra, hogy belső erőnket megélhessük. Ez az, ami által képesek és készek lehetünk a közösségeinkért, az emberiség sorsának alakulásáért való felelősségvállalásra a jelen egyensúlya és a jövő biztonsága, a valódi jóllét érdekében.

Fazekas Éva

álláskeresési tanácsadó, a Jobangel álláskeresői blog szerzője

A nők anyagi függetlenségéhez alapvetően már minden adott a nők részéről: iskolázottság, tudás, hajlandóság, rutinok vannak a birtokukban ahhoz, hogy karriert – és ezzel általános biztonságot – építsenek. Már “csak” a társadalom látókörét kell szélesíteni a nők karrierépítési törekvéseivel, lehetőségeivel kapcsolatban.

Kánya Kinga

szociológus, esélyegyenlőségi szakértő

Hiszek abban, hogy a női közösségek egymást segítő hálózata képes az aktív cselekvéssel tenni saját érdekeik érvényesítéséért és az esélyegyenlőség megteremtéséért.

Leichtman Ágnes

executive coach, irodalomterapeuta

Én úgy gondolom, vezető mindenki, aki embereket vagy ügyeket képvisel, szenvedélyesen dolgozik az általa választott témában. Azonban mindenki másként lehet hiteles vezető, és ez nemtől függetlenül igaz.  A nők számára ez az út sokszor meredekebb, göröngyösebb, akadályokkal teli. Én azon dolgozom, hogy az akadályok lehetőséggé válhassanak és mindenki megtalálhassa a saját útját a vezetésben és elérjen oda, ahová szeretne.  A jelenlét erejével és a tudatossággal,  Jungiánus coachként és irodalomterapeutaként pedig a szimbólumok és a tudattalan eszköztárával támogatom a vezetőket. 

Rózsáné dr. Lupkovics Mariann

munkajogász

Mindig is foglalkoztattak az emberi jogok, ezen belül különösen a szabadságjogok, az esélyegyenlőség nagy kérdései, a kisebbségben lévők, a kiszolgáltatottak jogi és egyéb lehetőségei érdekeik kifejezésére és védelmére. Azért maradtam a szakszervezetben jogászként, hogy a jog eszközével segítsek a munkavállalóknak, és ezért álltam nagyon hamar a női egyenlőség oldalára, hogy jogi támogatást nyújtsak, hangot adjak az egyenjogúságot joggal követelő nőknek.

Wolf Krisztián

média és marketing szakértő

A nemek közötti egyenlőség megteremtése az egyik legsürgetőbb feladat, elengedhetetlen a gazdasági jóléthez, emeli hazánk GDP-jét, új, friss és innovatív megoldásokat hoz a gazdaságba, oktatásba, új területek megismerésébe. Társadalmunk, ha egyenlően értékeli a nőket és a férfiakat, biztonságosabb és egészségesebb lesz. De a legfontosabb, hogy a nemek közötti egyenlőség nem egy lehetőség, hanem egy emberi jog. Betartása és elvárása nem eshetőség, hanem kötelesség.

Női Klikk állástaláló tréning

A Női Klikk állástaláló tréning egyedülálló a maga nemében, hiszen kisgyermekes, pályaújrakezdő nőknek szól, de álláskereső apák is hasznát vehetik! Neked szól a tréningünk, ha otthon vagy évek óta a gyerekeiddel, és most állást keresel, vagy van állásod, de nem összeegyeztethető a magánéleteddel és több és minőségi időt szeretnél a gyerekeiddel, pároddal, családoddal tölteni munka mellett. Saját kezedbe akarod venni az álláskeresést? Klikkelj!

Segítenéd a munkánkat?

Támogass minket!