Pages Navigation Menu

JÓL-LÉT Alapítvány

Proaktívan a nők gazdasági függetlenségéért, kiteljesedéséért és munkahelyi esélyegyenlőségéért

Categories Navigation Menu

Diszkriminációs tanácsadás elindult

Bármelyiket a közelmúltban megtapasztalta, esetleg jelenleg hasonló helyzetben van?
Tudni szeretné, mit lehetne tenni, keressen bennünket!

 Állásinterjún kérdést tettek fel családi állapotával, gyermekvállalási elképzeléseivel,

gyermekeinek számával, azok felügyeletével kapcsolatban.

 Munkahelyén nőként (anyaként) megalázóan, lekicsinylően bántak Önnel.

 Munkahelyén szexuális zaklatás, vagy olyan bánásmód érte, amelynek valamilyen szexuális

 Amiatt hagyott ott, vagy készül otthagyni egy munkahelyet, mert érzései szerint

nőként/anyaként nem részesül azonos bánásmódban férfi kollégáival/gyermektelen

 Úgy gondolja, amiatt nem kapott meg egy állást, mert nő/még nem szült/már szült és

 Az Önnel azonos munkakörben dolgozó férfi kollégái azonos feladat ellátása mellett többet

 Miután terhessége kiderült, elküldték (akár próbaidő alatti időszak is ide tartozik).

 Munkaviszonya amiatt szűnt meg, mert sokallták a gyermek miatti táppénzes időszakokat

 Kevesebbet keres, amióta szülés és gyermekgondozás után visszatért.

 Munkahelyén „beszólogatnak”, megalázó, megszégyenítő, támadó légkört alakítanak ki Ön

körül amiatt, mert a gyerek miatt sokat van távol.

 Vezetői pályázaton esélye sem volt, mert nő.

Elérhetőség: Iványi Klára – tanácsadó,  ivanyi.klara@jol-let.com.

Amennyiben vidéki, és olyan településen él, ahol működik Nóra Pont, annak tanácsadóit közvetlenül is felkeresheti.
A Nóra Hálózatról itt tájékozódhat: http://norahalo.hu/nora-pontok/.