Pages Navigation Menu

JÓL-LÉT Alapítvány

Proaktívan a nők gazdasági függetlenségéért, kiteljesedéséért és munkahelyi esélyegyenlőségéért

Categories Navigation Menu

Kisgyerekes bérlet

Alapítványunk kezdeményezésére vezették be 2008-ban a budapesti tömegközlekedésben a kisgyermekes bérletet.

A Budapest Főváros Közgyűlés 27/2008 (IV.30.) számú rendelete alapján 2008. augusztus 26-án pénztárnyitástól kezdték meg a kisgyerekesek számára létrehozott bérletetigazolványt kiállítani, valamint a bérletszelvényeket a BKV Zrt. pénztáraiban értékesíteni.

A kisgyerekes havi bérlet igénybevételére jogosult a lakcímet igazoló hatósági igazolvány szerint budapesti lakcímmel rendelkező személy, aki gyermekgondozási segély (GYES), vagy gyermeknevelési támogatás (GYET) folyósításában részesül.
A kisgyerekes bérletre való jogosultságot a juttatásokról a kifizető helytől kapott eredeti igazolás vagy megállapító határozat bemutatásával lehet igazolni, amely nem lehet 6 hónapnál régebbi. A BKV Zrt. pénztáraiban a jogosultak számára „kisgyerekes” bérletigazolványt kell kiállítani, amelynek érvényessége egy évig, de legfeljebb a juttatás folyósításának időtartamáig tart. Az igazolvány a lejáratkor a jogosultság fennállása esetén meghosszabbítható, amelyhez a jogosultság ismételt igazolása szükséges. A meghosszabbított érvényesség is legfeljebb a juttatás folyósításának időtartamáig terjedhet.
A kisgyerekes bérletigazolvány annak lejárata után, ha az abban használt kisgyerekes bérletszelvény érvényességének kezdő napja a bérletigazolvány lejárati dátumánál régebbi, vagy legfeljebb azzal azonos, a bérletszelvény érvényességének végéig még jogszerűen használható.