Pages Navigation Menu

JÓL-LÉT Alapítvány

Proaktívan a nők gazdasági függetlenségéért, kiteljesedéséért és munkahelyi esélyegyenlőségéért

Categories Navigation Menu

Hozzájárulás a job-sharing hazai megismertetéséhez

Vállalatoknak: Mi is az a munkakörmegosztás?

 

 

 

 

Ketten a pályán

Hr-esként Ön is bizonyára hallott róla, hogy a kormány járulékcsökkentéssel ösztönözné a nők részmunkaidős foglalkoztatását. Ha a munkáltató egyszer nyolc óra helyett kétszer négy órában női munkaerőt alkalmaz, 27 helyett 20 százalék járulékot fizet. De mit is takar tulajdonképpen az állásmegosztás? A job sharing elméletéről és gyakorlatáról „Ketten a pályán – Állásmegosztási (job sharing) praktikák” címmel elsőként a JÓL-LÉT Alapítvány jelentetett meg kiadványt.

A kiadvány a Magyarországon szinte ismeretlen állásmegosztásról (job sharing) szóló első magyar nyelvű elméleti és gyakorlati útmutató. Kutató és gyakorlati segítségnyújtó tevékenységünk során egyre világosabban körvonalazódott az a foglalkoztatási forma, nevezetesen az állásmegosztás (job sharing), amelynek minél szélesebb körű elterjedése minden érintett – munkavállalók, munkáltatók és a társadalom egésze – számára alternatívát jelenthet az előttük álló életvezetési, munkaszervezési, illetve foglalkoztatási, sőt demográfiai kihívásoknak való megfelelésben.

Kiadványunkban a nem tipikus, a klasszikustól eltérő megoldásokat szeretnénk bemutatni, közülük is kiemelten a ma még kevéssé ismert munkaszervezési módszert, az állásmegosztást (job sharing), mely alapesetben egy teljes munkaidős állás, az azzal járó feladatok, felelősség és fizetés két ember közötti megosztását jelenti.

Célunk tehát az állásmegosztás előnyeinek, hátrányainak, gyakorlati megvalósításának és hazai példáinak bemutatása. Tesszük ezt azért, mert meggyőződésünk, hogy ez a 90-es évek közepétől terjedő foglalkoztatási forma nem csupán a munka és magánélet összeegyeztetésére teremt lehetőséget, de feloldja a részmunkaidős munkavállalás ellentmondásait, sőt széles körű meghonosodása hozzájárul a kooperatív szemlélet és magatartásformák elterjedéséhez, a társadalmi szolidaritás erősödéséhez.

A könyv tartalma:

1. Rugalmas munkavégzés – atipikus foglalkoztatás

2. Az állásmegosztás eredete

3. Az állásmegosztás elmélete

4. Munkatárspárosok

5. Az állásmegosztás előnyei és hátrányai

6. Az állásmegosztás gazdasági és társadalmi hatásai

7. Gyakorlati megvalósítás – vállalati job sharing politika kialakítása

8. A Jól-lét Alapítvány az állásmegosztásért

A Jól-lét Alapítvány innovatív szolgáltatásként a munkakörmegosztásban együtt dolgozó jelöltek kiválasztásának optimalizálására írásvizsgálat alapú együttműködési profilt készít, Módszerünk egy tizenkét szempontos-, grafológiai alapú együttműködés-vizsgálat, mely alkalmas a meglévő és leendő munkatársak együttműködésének elemzésére és prognosztizálásra az identitás- és intelligencia-térkép, illetve tizenkét választott szempont alapján. A kapcsolat lehetséges pozitívumainak és problematikájának feltárására irányul. Tizenkét viselkedésbeli és képességjellemző szerepel az „Együttműködés profil”-ban. Ezek:

 • flexibilitás
 • strukturálás-tervezés
 • precizitás-pontosság
 • együttműködés
 • kommunikációs készség
 • fegyelmezettség-kitartás
 • önállóság,
 • csapatjátékra való hajlandóság,
 • szervező készség,
 • megbízhatóság,
 • sikerorientáltság és
 • érzelmi intelligencia.
 

 

A két vizsgált személyről személyenkénti szakvélemény készül, illetve összefoglaljuk kettejük együttműködésének jellemzőit.

A könyv most kedvezményes 1500 Ft-os áron megrendelhető az info@jol-let.com e-mail címen, vagy a 3190331-es telefonszámon.

Amennyiben részletes tájékoztatót szeretne a munkatárspárosok kiválasztásának és együttműködésének vizsgálatáról, jelezze a jollet@jol-let.com e-mail címen