Pages Navigation Menu

JÓL-LÉT Alapítvány

Proaktívan a nők gazdasági függetlenségéért, kiteljesedéséért és munkahelyi esélyegyenlőségéért

Categories Navigation Menu

Alapítvány

A JÓL-LÉT Közhasznú Alapítványt 2002-ben hoztuk létre azért, hogy megoldásokat keressen az anyaság és munka/hivatás/karrier összeegyeztetésének nehézségeire.

Jövőképünk

Egy olyan társadalom, amelyben a nők és férfiak felismerik, hogy egyéni kiteljesedésük, jól-létük záloga a valódi esélyegyenlőség.

A Jól-Lét alapítvány küldetése, hogy hozzájáruljunk a nők és férfiak egyenlőségén alapuló társadalomhoz. Azért dolgozunk, hogy minden nő és férfi azzá válhasson, akivé szeretne, ennek érdekében folytatjuk tudatformáló kampányainkat, nyújtjuk szakértői szolgáltatásainkat az egyének, munkáltatók és szakmapolitikai döntéshozók számára.

 

Munkatársaink a saját életükben, szűkebb és tágabb környezetükben tapasztaltak alapján köteleződtek el alapítványi célkitűzéseink, a nemek teljes élethez való egyenlő esélyeinek megteremtése, képességeiknek és élethelyzetüknek megfelelő munkavállalásának elősegítése, a szülői szerepek egyenlőbb megosztása mellett.

Hazai és nemzetközi kutatási és foglalkoztatási projektek résztvevőjeként bővítve elméleti és gyakorlati ismereteinket folyamatosan fejlesztjük szülők és munkáltatók részére nyújtott innovatív szolgáltatásainkat, végezzük szakértői munkánkat, és indítjuk útjukra kezdeményezéseinket.

Legfőbb eredményeink:

1.A kisgyermekes nők munkába való visszatérésének gyakorlati támogatása érdekében

 • Létrehoztuk, és támogatási forrásoktól függetlenül működtetjük az első, és ezidáig egyetlen bárki számára elérhető hazai non-profit anyabarát állásközvetítő és tanácsadó műhelyt (Magán-munkaközvetítői regisztrációs számunk: 48329-2/2005-0100-393).
 • Megjelentettük az első kisgyermekes nőknek szóló, Nóra a rengetegben című álláskeresési kézikönyvet.
 • Anyabarát vállalati gyakorlatok” című kutatásunk alapján felmértük, milyen szemlélettel, mit és miért tesznek a hazai cégek a munkavállalói és szülői szerep összehangolásáért.
 • HR-tanácsadó stratégiai együttműködő partner bevonásával kidolgoztuk a Proaktív Gyes Menedzsment komplex vállalati módszertanát.
 • Rendezvényekkel, közvetlen megkereséssel, szolgáltatásainkkal folyamatosan bővítjük munkáltatói kapcsolatainkat a kisgyermekesek munkavállalásának és munkahelyükre történő visszatérésének elősegítése érdekében.
 • Hozzájárultunk ahhoz, hogy Budapesten 2008 szeptemberétől bevezetésre kerül a kisgyermekes BKV-bérlet.
 • Női Klikk Online Állástaláló Tréning címmel a UPC Magyarország Kft. támogatásával ingyenes, mindenki számára elérhető álláskeresési tananyagot dolgoztunk ki.

2. A nők és férfiak esélyegyenlősége érdekében

 • részt vettünk a nemek egyenlőségének férfiak általi támogatását előmozdítani szándékozó Genderwise című uniós esélyegyenlőségi projektben.
 • Az uniós támogatással megvalósult Sztereó-projekt résztvevőjeként végzett összehasonlító kutatás alapján készült Nem-állapot, avagy sztereotípiák a munka világában című kötetünkben közérthetően mutatjuk be a sztereotípiák működését, következményeit, és ellenérveinket
 • a Szociális és Munkaügyi Minisztérium két civil szakértői munkacsoportjában is szerepet vállaltunk:
 • A Munka és Magánélet összeegyeztetése (www.munka-maganelet.hu) munkacsoport tagjaival együttműködve javaslataink alapján került megújításra a 2008-as Családbarát Munkahely Díj,
 • közreműködtünk a Díj elnyerésére pályázó szervezetek értékelésében és monitoringjában
 • SZTEREÓ-KÓPIA címmel társadalmi célú hirdetés pályázatot és kampányt hirdettünk a nemekhez kötődő sztereotípiák lebontása céljából.
 • 2010-ben közreműködtünk a Népesedési Kerekasztal Család és munka összeegyeztetése, és a Férfiszerepek átalakulása c. munkacsoportjainak munkájában
 • Egyes javaslataink beépültek az Új Széchenyi-tervben koncepciójába
 • Részt veszünk a NEFMI Családpolitikai Fórumának ülésein

3. A szülői szerepek egyenlőbb megosztása érdekében

 • 2007-ben megszerveztük az első hazai Apák Napját, melyet évről-évre újra rendezvénnyel ünneplünk
 • „Látható apák” címmel, hiteles egyenlőségpárti férfiak bevonásával, a Svéd Nagykövetség együttműködésével kiállítást szerveztünk, melyet vállalati (pl. Magyar Telekom NyRt.) és egyéb kiállítóhelyeken is bemutatunk
 • “Apa is csak egy van” címmel az apaszerepet népszerűsítő, fontosságát hangsúlyozó kiadványt jelentettünk meg
 • Vállalatok számára “Családi akadálymentesítő versenyt” szervezünk, az otthoni munkamegosztás erősítésére

4. Célkitűzéseink mentén megvalósított egyéb eredményeink:

 • Magyarországon elsőként jelentettünk meg szakkiadványt az állásmegosztásról (job sharing) „Ketten a pályán” címmel. E speciális részmunkaidős munkavállalási forma elterjedését ösztönző támogatást vezetett be a kormányzat 2011.januárjától.
 • A generációk kapcsolatának erősítése érdekében elsőként indítottunk  pótnagymama-pótnagypapa klubot indítottunk.

Tevékenységünk magában foglalja a kisgyermekes anyák és a családok érdekvédelmét, melynek során szem előtt a nemek közti egyenlőség megteremtésének elősegítését tartjuk. Szakértői és kampánytevékenységeink a szabályozási környezet ellentmondásainak feltárására, a szemléleti akadályok leküzdésére irányulnak, amelyhez fontos hátteret jelent az Európai Női Lobby hazai tegszervezetében, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetségben való aktív közreműködésünk.

Felnőttképzési nyilvántartási számunk: 13-0289-06

Munkaközvetítői regisztrációs szám: 48329-2/2005/01/00-393

Adószám: 18697191-1-43

Támogatná tevékenységünket? Bankszámlaszámunk: 17000019-11541422 AXA Bank