Pages Navigation Menu

JÓL-LÉT Alapítvány

Proaktívan a nők gazdasági függetlenségéért, kiteljesedéséért és munkahelyi esélyegyenlőségéért

Categories Navigation Menu

Kutatás

Minden olyan kutatásban örömmel veszünk részt, mely hozzájárul a kisgyermekesek munkaerő-piaci esélyegyenlőségéhez, életminőségük javulásához. Kutatásokat saját kezdeményezésre és felkérésre is végzünk, vállalunk kutatásszervezést és kutatásokhoz kapcsolódó támogató/adminisztratív feladatok ellátását is.

Eddigi kutatásaink:

2005-2006:  Sztereó-projekt

A nők és férfiak  közötti munkaerő-piaci, a nemek közötti munkamegosztás egyenlőtlenségeinek hátterében álló nemi alapú sztereotípiák feltárására irányuló 6 országban párhuzamosan folytatott kutatásban vettünk részt. A projekt megvalósításához a kutatási módszertan kidolgozásával, illetve a hazai vizsgálatok elvégzésével járultunk hozzá.  A  budapesti és vidéken élő, képzett és kevésbé képzett különböző generációkhoz tartozó nőkkel végzett fókuszcsoportos vizsgálat, mélyinterjúk, illetve szakértői interjúk alapján  született tanulmány a Nem-állapot c. kiadványunkban magyarul is hozzáférhető.

2007: Kutatás a job-sharing hazai elterjedtségéről

A magánélettel összeegyeztethető rugalmas foglalkoztatási formák közül a job sharing sikeres megvalósítás esetén alkalmas lehet mindazon nehézségek áthidalására, amelyek a részmunkaidős foglalkoztatás esetében felmerülnek. Elterjedtsége azonban Magyarországon igen alacsony szintű, kutatásunk ezeket a hazai tapasztalatokat tárta fel. A jó gyakorlatokról, a megvalósítás buktatóiról és lehetőségeiről Ketten a pályán c. kiadványunkban olvashatnak.

2009: Anyabarát vállalati politikák és gyakorlatok Magyarországon

Kutatásunk az alábbi célterületekre fókuszált: Milyen jellegzetességek rajzolódnak ki a nemzetközi és hazai körkép alapján a nők és az anyák foglalkoztatásában? Mi az anyabarát vállalati működés értelmezése a munkáltatók körében? Mely anyabarát eszközök léteznek, működnek és melyek nem? Mik az anyabarát vállalati működés kialakításának legfőbb mozgatórugói és akadályozó tényezői? Milyen befolyásoló tényezőket azonosíthatunk e téren?A kutatás az Alcoa Magyarország Alapítvány támogatásával jött létre. Érdekli a teljes tanulmány? Letölthető! Itt:

2010:  A Szociális gazdaságban rejlő lehetőségek feltárása családi segítő hálózat létrehozása céljából – Helyzetfeltáró kutatás

A kutatás célja egy országos helyzetkép felvázolása a kisgyermekes nők munkaerő-piaci helyzetének javításában közreműködő civil kezdeményezésekről és szervezetekről, a célcsoportról, nehézségeikről alkotott képük, véleményük, a segítés módszereinek, terveik, céljaik, megoldási javaslataik feltárása. A kutatás hálózati kapcsolatok (pl. Esélyek Háza, Női Érdek), web és média révén a kezdeményezésekkel, szervezetekkel vette fel a kapcsolatot a kismamákat segítő civil kezdeményezésekkel, szervezetekkel, és online kérdőíves adatgyűjtéssel, majd ezt kiegészítő civil szervezetekkel és szakértőkkel készített interjúk segítségével a támogató tevékenységek tartalmát, a szervezetek terveit, a szerveződések, szervezetek működését és nehézségeit a kisgyermekes nők legjellemzőbb problémáit térképezte fel. A kutatás a SZMM megbízásából jött létre.

A kutatási tanulmány letölthető itt: Noket_segito_szervezetek_kutatas