Pages Navigation Menu

JÓL-LÉT Alapítvány

Proaktívan a nők gazdasági függetlenségéért, kiteljesedéséért és munkahelyi esélyegyenlőségéért

Categories Navigation Menu

Munkáltatói workshopok

“Luxus-e a családbarát munkahely?” munkáltatói workshop

A JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány “Luxus-e a családbarát munkahely?” címmel workshopot szervezett munkáltatók számára 2009. május 11-én. Milyen és hogyan fejleszthető a kisgyermekesek munkavállalói attitűdje? Miért előnyös a munkáltatók számára a munka és magánélet  összeegyeztetésének, a nők esélyegyenlőségének támogatása? Hogyan érinti a válság a kisgyermekesek pályaújrakezdési esélyeit? Milyen humán-erőforrás eszközök állnak a cégek rendelkezésére ahhoz, hogy felkészüljenek a válság utáni időszakra? A workshop célja a legjobb gyakorlatokat alkalmazó szervezetek tapasztalatainak megosztása, az eltérő erőforrásokkal rendelkező munkáltatók foglalkoztatási potenciáljának tudatosítása és kiaknázása.

A TÁMOP 1.4.1.-07/1-2008-066 „JÓL-LÉT Műhely a kisgyermekes nők sikeres munkavállalásáért” program keretében megvalósuló rendezvény egyik célja annak tudatosítása, hogy a gazdasági válság idején piacaikat vesztő vállalatok számára is létezik a létszámleépítésnek alternatívája.

A munkahelyek megszüntetésekor általános gyakorlat a leginkább helyettesíthetőnek vélt munkatársak elbocsátása. Különösen veszélyeztetett célcsoport a munka világából hosszabb időre kiesett gyermekgondozásból visszatérők. A társadalmi felelősséget vállaló munkáltatók humánerőforrás kapacitásaik alapos ismerete alapján döntenek a válságkezelés mikéntjéről, s képesek humánus, ugyanakkor racionális módon felkészülni a jövőbeni kilábalásra.

Gazdasági válság idején szűkös az állás-kínálat. A munkáltatók számára költségkímélő családbarát foglalkoztatási formák ezen időszakban különösen felértékelődhetnek. A kisgyermekesek számára előnyös részmunkaidős, távmunkában vagy osztott munkakörben ellátható munkakörök a foglalkoztatás bővítésének szinte egyedüli lehetőségét kínálják. Nem szükségszerű, hogy a válság tovább rontsa a kisgyermekesek munkaerőpiaci esélyeit. A műhelybeszélgetés során a legjobb gyakorlatokat alkalmazó szervezetek osztják meg szemléletüket, módszereiket olyan munkáltatókkal, akik a nehézségek közepette is fejlődni szeretnének. A JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány folyamatosan szervez hasonló témájú munkáltatói workshopokat, továbbá anyabarát munkáltatói lobbi létrejöttét is kezdeményezi. A rendezvény időpontja, helyszíne: 2009. május 11. 15.00 – 17.00

Budapesti Esélyek Háza,VII.ker., Wesselényi u. 17.