Pages Navigation Menu

JÓL-LÉT Alapítvány

Proaktívan a nők gazdasági függetlenségéért, kiteljesedéséért és munkahelyi esélyegyenlőségéért

Categories Navigation Menu

NÓRA Vállalkozik

A Nóra vállalkozik projektet a Nóra-hálózat fejlesztésének igénye hívta életre. Elképzelésünk fő célja a munka világába való visszatérésben érintett nők számára nyújtott országosan elérhető munkaerő-piaci tanácsadás fenntartása és fejlesztése volt. Kezdeményezésünkre a Magyar Vállalkozónők Egyesülete sikeres pályázata által a Nóra-hálózatban tevékenykedő civil szervezetek társadalmi vállalkozássá válását, fenntartható működésének kialakítását, továbbá egy a nők vállalkozóvá válását támogató vállalkozói mentorhálózat létrehozását kívántuk segíteni. A program fontos eleme volt a JÓL-LÉT Alapítvány által megvalósított hiánypótló kutatás, melynek során a női vállalkozások jellemzőit és sajátosságait, illetve a nők vállalkozóvá válása, vállalkozóként történő megerősödése előtt álló a társadalmi, gazdasági, strukturális és szemléleti akadályokat vizsgáltuk. A szakirodalom, statisztikák és elemzések feldolgozását saját, a Nóra-hálózat segítségével végzett kérdőíves felmérésünkben 187 vállalkozó nő vett részt, a 10 városban, közel 80 nő bevonásával zajlott fókuszcsoportos beszélgetések mellett számos vállalkozásfejlesztésben tapasztalatot szerzett szakértővel készítettünk interjút. Mindezek alapján összefoglaltuk, hogy kik is a vállalkozónők, miért vállalkoznak, mennyiben kényszer számukra a vállalkozás, mi jellemzi vállalkozásaikat, milyen kihívásokkal néznek szembe, mit tekintenek sikernek, mennyire tudatosak vállalkozási tevékenységük és női nemhez tartozásuk vállalkozási tevékenységükre gyakorolt hatása tekintetében. Kutatásunk összefoglalóit női vállalkozások, illetve női vállalkozók támogatásában érintett szakembereknek és döntéshozóknak szántuk. Egyfelől reméljük, hogy segítségére lesz majd a vállalkozó nőknek is hosszú távú céljaik kitűzésében és megoldásaik kidolgozásában, másfelől bízunk abban, hogy a női vállalkozások fejlesztésében érintett szereplők is – az állam, a bankok és a vállalkozásfejlesztők is hasznosítani tudják majd a számukra részletesen kidolgozott javaslatainkat.

Mivel azt tapasztaltuk, hogy a nők – számos okból – gyakran bizonytalanok a vállalkozás indítása tekintetében, azok számára, akiknek döntésük meghozatalához szakértő segítségét vennék igénybe, kidolgoztunk egy speciális támogató tanácsadási módszert, a vállalkozói alkalmasság-vizsgálatot. A grafológiai alapú személyiségvizsgálat és egyéni konzultáció segítségével feltárhatók az érintett azon erőforrásai, melyek tudatosítása és fejlesztése által sikeresebben kerülheti el mindazokat a buktatókat, melyekkel a környezet által támasztott szemléleti akadályok miatt elkerülhetetlenül meg majd kell küzdenie.

A projekt keretében született tanulmányok:

Vállalkozói alkalmasság-vizsgálat nők részére

Nemzetközi trendek, tapasztalatok a női vállalkozások fejlesztésében