Pages Navigation Menu

JÓL-LÉT Alapítvány

Proaktívan a nők gazdasági függetlenségéért, kiteljesedéséért és munkahelyi esélyegyenlőségéért

Categories Navigation Menu

NÓRA TÁMASZPONT

NÓRA-TÁMASZPONT – A fogyatékos gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci esélyegyenlőségéért és érdekérvényesítéséért

A MOTIVÁCIÓ Alapítvány és JÓL-LÉT Alapítvány 2014. szeptemberben indította a fogyatékos gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci lehetőségeinek javítását célzó programját NÓRA-TÁMASZPONT címmel a Norvég Civil Alap támogatásával. A Motiváció Alapítvány fogyatékos személyek számára kidolgozott komplex munkaerő-piaci szolgáltatásai és a JÓL-LÉT Alapítvány által kidolgozott kisgyermekes nők munkaerő-piaci visszatérését segítő módszertana alapján a két szervezet közösen dolgozza ki e speciális célcsoport sajátos élethelyzetére szabott munkaerő-piaci visszatérést hatékonyan segítő szolgáltatását.
A program keretében országos tapasztalatokat összegző felmérést készítünk a fogyatékos gyermeket nevelő nők körében a munkavállalást befolyásoló tényezőkről, ennek keretében vizsgáljuk a munkaerő-piaci tapasztalatokat, lehetőségeket, a családi munkamegosztást, a kiegészítő szolgáltatások elérhetőségét, kimutatva a gyermekek fogyatékossági csoportjai és az országon belüli területi sajátosságokat, tendenciákat.
A kutatás eredményeinek széleskörű bemutatása a program egyik célja, hiszen a sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci részvétele alacsony szintű, ugyanakkor ennek részleteiről jelenleg nem állnak rendelkezésre átfogó adatok. A kutatási eredmények alapján kidolgozott munkaerő-piaci szolgáltatást a NÓRA-HÁLÓZAT (www.norahalo.hu) és a MOTIVÁCIÓ Alapítvány partnerszervezetei számára átadjuk, így az ország minden nagyvárosában elérhetővé válik a fogyatékos gyermeket nevelő nők számára.
A program során létrejön egy országos hálózat, amelyben az érintett nők és a szakmai civil szervezetek megosztják egymással kezdeményezéseiket és hatékony érdekérvényesítést valósítanak meg. Online fejlesztést végzünk, amely a nyitott és bővülő hálózat számára biztosít nyilvánossági felületet, továbbá hasznos és bővülő tájékoztatást ad a munkavállalással, az elérhető munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatban.
Várjuk jelentkezését, ha:
● részt kíván venni a kutatásban, mert fogyatékos gyermeket nevelő nő
● bekapcsolódna a programunkba önszerveződő csoportként
● bekapcsolódna programunkba civil szervezetként, amely a fogyatékos gyermeket nevelő nők számára programot valósított meg az elmúlt 3 évben.

További információ: kanya.kinga(kukac)jol-let.com

EGT_NCTA(1)EEA+Grants+-+JPGNorway+Grants+-+JPGOkotars  DemNetKarpatok_rgb