Pages Navigation Menu

JÓL-LÉT Alapítvány

Proaktívan a nők gazdasági függetlenségéért, kiteljesedéséért és munkahelyi esélyegyenlőségéért

Categories Navigation Menu

Képzések

A  JÓL-LÉT ALAPÍTVÁNY KÉPZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI PROGRAMJAI

Felnőttképzési engedély száma: E-001174/2015.

Engedélyezett programjainkat pályázati programok megvalósítóinak ajánljuk!

Engedélyezett képzések:

1, Munkaerő-piaci reintegráció, sikeres álláskeresési technikák képzés   

Engedély száma: E-001174/2015/D001

A képzés óraszáma: 20 óra

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

Önismereti technikák alkalmazása, önfeltérképezés

Álláskeresési ismeretek

Önéletrajz- és motivációs levél készítése

Én-márkaépítési technikák

Változásmenedzsment kezelése a saját élet során

Az álláskeresést támogató háttér felderítése

Életpálya-tervezési ismeretek

Kommunikációs technikák

Asszertivitás a mindennapokban és az álláskeresés során

A képzésekről bővebb információ kérhető: Keveházi Kata, képzési vezető, jol-let@jol-let.com, info@jol-let.com

2, Atipikus, rugalmas, családbarát munkaszervezéshez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése

Felnőttképzési engedély száma: E-001174/2015/D002

A képzés óraszáma: 6 óra

A képzés célja: a résztvevők  megismerjék a leggyakoribb atipikus  munkaformákat, rugalmas és családbarát munkaszervezési formákat, és képesek legyenek alkalmazni saját munkájuk során vagy munkacsoportjukban.

Megszerezhető ismeretek és kompetenciák:

 • Atipikus munkaformák ismerete
 • Atipikus, rugalmas, családbarát munkaszervezési technikák elsajátítása
 • Munkastílus és rugalmas munkavégzés kapcsolatának ismerete
 • Együttműködés eltérő munkaformákban dolgozók között

A képzésekről bővebb információ kérhető:

Keveházi Kata, képzési vezető: jol-let@jol-let.com

3, Esélyegyenlőség és diszkrimináció a munkaerőpiacon – ismeretek és kompetenciák fejlesztése

Felnőttképzési engedély száma: E-001174/2015/D003

A képzés célja: a résztvevők a képzést követően eredményesen tudjanak fellépni a munkaerőpiaci esélyegyenlőtlenségek, diszkriminációs jelenségek ellen, javuljon önérvényesítő képességük, kommunikációs és kapcsolatteremtő készségük

A képzés óraszáma: 48 óra

Megszerezhető ismeretek és kompetenciák:

 • gender (társadalmi nem) ismeretek
 • antidiszkriminációs ismeretek
 • önkifejezési, önmegjelenítési technikák
 • empatikus kommunikáció
 • kérdezéstechnika
 • meggyőzőerő
 • szervezeti és HR folyamatok ismerete
 • folyamatok megértésére és tervezésére való képesség
 • egyéni stratégia kialakítására való képesség
 • kezdeményezőkészség
 • kapcsolatépítés

A képzésekről bővebb információ kérhető: Keveházi Kata, képzési vezető, jol-let@jol-let.com, info@jol-let.com

Felnőttképzési szolgáltatások

Előzetes tudásszint felmérés (00000091)
Kétféle tudásszint felmérést különböztetünk meg:
•    A képzés során oktatott ismeretek elsajátításához szükséges előzetes tudásszint felmérés,
•    a képzés egyes tematikus részeinek teljesítése alóli felmentéshez, részbeszámításhoz szükséges felmérést.
Az első esetben az oktató dönt a szolgáltatás végrehajtásáról, míg a második esetben a résztvevő a jelentkezési lapon kezdeményezi azt.

Az előzetes tudásszint-felmérő szakmai képzések esetében a szakmai gyakorlatra és konkrét tárgyi ismeretekre kérdezhet rá. Megvalósítása kifejtendő és feleletválasztásos kérdésekkel történik. A kompetencia fejlesztő képzések esetében az előzetes tudásszint felmérése szóbeli beszélgetés vagy interjú keretében történik.
Az előzetes tudásszintet felmérő lapok elkészítéséért a képzést kidolgozó oktató a felelős. A felmérőket a program kidolgozásakor kell elkészíteni, esetleges aktualizálásakor módosítani. Ha szükséges a szóbeli beszélgetés szempontrendszerét szintén a program kialakításakor kell elkészíteni. A felmérők és a beszélgetési szempontok a képzési program mellékletét képezik.
Az előzetes tudásszint felmérés kiértékeléséből származó, a résztvevők tudásszintjére vonatkozó információkat az oktató a képzés során figyelembe veszi és azokat beépíti a képzés menetébe. A szolgáltatás nyújtásakor a kitöltött felmérést az oktató és a képzési vezető értékeli, majd felmentés esetén döntést hoz annak megítéléséről. A felmérőket és a szóbeli beszélgetés feljegyzéseit a Programmappában kell elhelyezni.
A szolgáltatás igénybe vételét és a esetleges felmentést az oktatásszervező egy elektronikusan vezetett adatbázisban rögzít.
Az előzetes tudásszint felmérés kialakításáért a képzési vezető, szükséges megvalósításáért a képzést végző oktató a felelős.

Általános képzési feltételek:

 1. A képzés megkezdése előtt visszaigazoljuk a képzésen való részvételüket. és tájékoztatást nyújtunk a képzés helyszínéről.
 2. A részvételi díj tartalmazza a képzésen túl az oktatási anyagokat, felnőttképzési engedéllyel rendelkező képzések esetén a vizsga és a tanúsítvány költségét, valamint az előzetes tudás / kompetencia felmérést. A feltüntetett árak BRUTTÓ árak.
 3. A jelentkezés a kitöltött jelentkezési megküldése és a képzési díj megfizetésének igazolásával együtt érvényes. Fizetési számlaszám: 17000019-11541422
 4. A tanfolyam kezdete előtt 4-10 munkanappal a részvétel lemondása esetén intézményünk a képzési díj 50%-ára, 3 munkanapon belüli lemondás esetén a teljes képzési díjra jogosult az alábbiak szerint:
  1. Lemondást csak írásban fogadunk el!
  2. Amennyiben a képzést 3 hónapon belül elindítjuk, és azon a megrendelő részt vesz, úgy a befizetett képzési díjat beszámítjuk.
  3. Amennyiben a képzés 3 hónapon belül nem indul el a képzés díja beszámítható egy másik képzés díjába. Amennyiben 3 hónapon belül nem indul a jelentkezőnek megfelelő képzés. a képzés díját teljes egészében visszafizetjük.
 5. A képzési időpontok változtatási jogát fenntartjuk abban az esetben, ha a jelentkezők száma nem elegendő a képzés indításához, vagy amennyiben az előadó biztosítása elháríthatatlan akadályba ütközik. Az új időpont kijelölését a résztvevőkkel/megrendelőkkel egyeztetjük.

Kedvezmények:

Egy adott képzésre egy adott szervezettől 3 vagy több fő jelentkezése esetén 10% kedvezményt adunk a részvételi díjból.

Egyéni jelentkezők esetén 2 vagy több fő együttes jelentkezése esetén 10% kedvezmény

Korai jelentkezés: az adott képzés képzési felhívásában részletezettek szerinti kedvezmény