Pages Navigation Menu

JÓL-LÉT Alapítvány

Proaktívan a nők gazdasági függetlenségéért, kiteljesedéséért és munkahelyi esélyegyenlőségéért

Categories Navigation Menu

Ketten a pályán

Ketten a pályánAlapítványunk harmadik kiadványát tartja kezében a kedves Olvasó. Korábbi köteteink a nemek közti egyenlőtlenségek, a nőket, különösen a kisgyermekeseket sújtó diszkrimináció gyökereinek tudatosítása, a nők és férfiak esélyegyenlőségének elősegítése érdekében születtek. Kutató és gyakorlati segítségnyújtó tevékenységünk során ugyanakkor egyre világosabban körvonalazódott az a foglalkoztatási forma, nevezetesen az állásmegosztás (job sharing), amelynek minél szélesebb körben történő elterjedése minden érintett – munkavállalók, munkáltatók és a társadalom egésze – számára alternatívát jelenthet az előttük álló életvezetési, munkaszervezési, illetve foglalkoztatási, sőt demográfiai kihívásoknak való megfelelésben.

Magyarországon is egyértelműen érzékelhető, hogy a globalizációból adódóan növekvő versenyképességi követelmények teljesítésének gazdasági kényszere folytán a hagyományos, szociális biztonságot nyújtó munkavállalási lehetőségek beszűkültek. Ugyanakkor a világ fejlett régióiban a korábbi foglalkoztatási formák mellett teret nyertek a rugalmasabb munkaszervezési módszerek, amelyek új munkavállalói rétegek munkaerőpiacra történő bekapcsolódását tették lehetővé.

E rugalmas munkaszervezési formák a munkavállalói biztonság megteremtésére irányuló erőfeszítésekkel kiegészülve a munkáltatók és munkavállalók számára egyaránt előnyös, a sikeres piaci megmérettetés, illetve az életminőség szempontjából fenntartható megoldásokat eredményezhetnek.  A tipikusnak tekintett teljes munkaidős, határozatlan időre szóló foglalkoztatás mellett ma már szinte ugyanolyan arányúnak mondható az ún. atipikus formában megvalósuló munkavégzés: az újonnan létrejövő munkahelyek jelentős része távmunka, részmunkaidő, önfoglalkoztatás keretei közt, határozott idejű munkaszerződéssel, alkalmi jelleggel stb. jön létre.

Kiadványunkban ezeket a nem tipikus, a klasszikustól eltérő megoldásokat szeretnénk bemutatni, közülük is kiemelten a ma még kevéssé ismert munkaszervezési módszert, az állásmegosztást (job sharing), amely alapesetben egy teljes munkaidős állás, az azzal járó feladatok, felelősség és fizetés két ember közötti megosztását jelenti.

Célunk tehát az állásmegosztás előnyeinek, hátrányainak, gyakorlati megvalósításának és hazai példáinak bemutatása. Tesszük ezt azért, mert meggyőződésünk, hogy ez a 90-es évek közepétől terjedő foglalkoztatási forma nem csupán a munka és magánélet összeegyeztetésére teremt lehetőséget, de feloldja a részmunkaidős munkavállalás ellentmondásait, sőt széles körű meghonosodása hozzájárul a kooperatív szemlélet és magatartásformák elterjedéséhez, a társadalmi szolidaritás erősödéséhez.

Bízunk benne, hogy könyvünk munícióval szolgál a munkavállalók és a munkaadók számára a nagyobb rugalmassághoz, hatékonysághoz és kölcsönös előnyök eléréséhez vezető megoldások kialakításához.

Ára: 1.990,- Ft (megvásárolható az Alapítvány irodájában, vagy megrendelhető e-mailben).