Pages Navigation Menu

JÓL-LÉT Alapítvány

Proaktívan a nők gazdasági függetlenségéért, kiteljesedéséért és munkahelyi esélyegyenlőségéért

Categories Navigation Menu

Gyerek van?

Gyerek van?Alapítványunk a kezdetektől a nők, elsősorban kisgyermekes anyák munkaerőpiaci reintegrációjának, esélyegyenlőségének elősegítését helyezi tevékenységének fókuszába. Attól az alapítók saját bőrén is megtapasztalt felismerésétől, hogy Magyarországon az anyaság és munkavállalás/karrierépítés alternatívává vált, és hogy a gyermeket tervező, vállaló nőket a munkahelyeken diszkrimináció éri, személyes életünkben és gondolkodásunkban is hosszú, nem is mindig egyirányú út vezetett a nemek közti tényleges egyenlőség és a nemi szerepek újragondolásáig.

Célunk, hogy Európai Uniós pályázati programok keretében megvalósuló, illetve hazai nőket segítő szervezetekkel és hálózatokkal való együttműködéseink során szerzett ismereteinket, tapasztalatainkat jelen kiadvány tárgyát képező napi tanácsadói és munkaközvetítői gyakorlatunkba ültessük.

Kihívást jelent számunkra, hogy a nemek közti partnerség ideája a hazai közbeszédtől és –gondolkodástól egyelőre idegen. Társadalmunk a nemeket kizárólag biológiai alapon definiálja, a társadalmi nem fogalmáról mit sem tud. Meggyőződésünk, hogy a hagyományos nemi szerepfelfogás megkérdőjelezetlensége, a nemek közti egyenlőség előmozdítására irányuló politikai stratégia hiánya miatt inkoherensek a családokkal összefüggő szakpolitikák (adózás, családtámogatások, anyasági ellátások, foglalkoztatás-ösztönzés, munkaügyi szabályozás, oktatáspolitika, média-felügyelet, stb.).Mindaddig, amíg intézményi szintén nem történik elmozdulás a gender mainstreaming megvalósítása érdekében, amíg a nők anyai és családon belül betöltött szerepéhez kötött sztereotípiák korlátozzák pályaválasztásukat, munkavállalásukat és munkahelyi előmenetelüket, szembesülni fogunk a munkáltatók részéről megnyilvánuló diszkrimináció jelenségével, a munkaképes korú nők jelentős részének tartós, a férfiakénál jóval magasabb inaktivitásával, a gyermekvállalási hajlandóság csökkenésével, a férfiakra háruló családfennttartói szerep okozta egzisztenciális/mentális kockázatokkal, a gyermekszegénységgel, stb.

Alapítványunk a társadalmi jól-lét zálogát a nemi szerepek, felelősségek egyénre/családra szabott, szabad, sztereotípiáktól mentes, tudatos újragondolása és újraelosztása révén megvalósított, tényleges munkaerőpiaci esélyegyenlőség megteremtésében látja. Ezért fontos feladatunknak tekintjük a nemek közti egyensúlytalanságok lehetséges következményeinek és azok más társadalmi jelenségekkel való összefüggéseinek kutatását, felmutatását, és tudatosítását minden döntéshozó, így a saját sorsuk alakításáért felelősséget érző egyének és családok számára is.

Non-profit munkaközvetítő iroda pályaújrakezdő anyák számára c. projektünket a Phare Access program támogatásának köszönhetően Budapest területén, illetve konzorciumi partnerünk, az EU Consult Alapítvány révén, Gödöllőn és környékén valósítottuk meg. Noha módszertani megközelítésünk a két szervezet hagyományai és a földrajzi terület sajátosságai miatt különbözik, szemléletmódunk hasonló tevékenységeket és tanulságokat eredményezett. Egyszerre nyújtunk gyakorlati segítséget célcsoportjaink – munkáltatók és munkát vállalni szándékozó nők számára, illetve dolgozunk azon, hogy az egyénekben és a társadalomban tudatosodjanak a nők egyenlőtlen munkaerőpiaci helyzetének tágabb összefüggései.

E kiadványban helyzetértékelésünkről, kételyeinkről, módszereinkről, eredményeinkről, terveinkről és javaslatainkról szólunk minden érintetthez.

Fogadják nyitottan, ahogy mi is várjuk jobbító javaslataikat!

Ára: 1.490,- Ft (postaköltséggel) Megrendelhető vagy megvásárolható az alapítvány irodájában.)