Pages Navigation Menu

JÓL-LÉT Alapítvány

Proaktívan a nők gazdasági függetlenségéért, kiteljesedéséért és munkahelyi esélyegyenlőségéért

Categories Navigation Menu

Sokat veszíthetnek a kismamák az új Munka Törvénykönyvével

Nincsenek könnyű helyzetben a munkahelyükre nyáron visszatérni szándékozó kismamák. Sok munkáltató a kivárás taktikáját választotta, mivel július elsejétől már nincsen a gyes időszakának lejárta után 30 napos védelem, nem kötelesek bérkorrekciót végrehajtani a visszatéréskor, sőt, adott esetben visszafoglalkoztatni sem, még a három éven aluli gyermeket nevelőket sem.

Alaposan megváltoztathatja a szülés, gyermeknevelés céljából kivett fizetés nélküli szabadságon, esetleg gyermekápolási táppénzen lévő szülők életét az új munkajogi szabályozás. Ismert, hogy bizonyos munkajogi szabályok 2013. január 1-jét követően lépnek csak életbe, más szabályok viszont már július 1-től kötelezően alkalmazandóak lesznek – hívta fel a figyelmet Farkas Zsuzsanna, munkajogász-szakértő. A kismamákra vonatkozó szabályok többsége már júliustól életbe lép,  a 2013-tól érvényes rész nem kifejezetten a gyermeket nevelőkre vonatkozó, leginkább a szabadság kiszámításával kapcsolatos előírásokat tartalmaz.

A korábbi, a munkáltatók számára szigorúbb szabályok idejében is az volt az általános tapasztalat, hogy a kismamák visszafoglalkoztatási aránya nagyon alacsony, a munkáltatói hozzáállás általában rendkívül diszkriminatív – tette hozzá a jogász. Sok esetben még azok a korábban vezető beosztásban dolgozó anyák sem térhetnek vissza, akik gyermekvállalásuk előtt a cég meghatározó szereplői voltak, és munkájukat a foglalkoztató kiemelten elismerte.

Halogatnak a munkaadók

A mindennapi gyakorlat azt mutatja, hogy nagyon sok cég a kisgyermeket nevelők, kismamák vonatkozásában a kivárásra játszik, és július 1. utánra teszi a végső döntést, bízva abban, hogy az új törvényi környezetben jelentős költségeket takaríthat meg, valamint felmondani is könnyebb lesz – állítja a szakértő. A költségek eddig főleg abból eredtek, hogy a visszatérő kismamák számára bérkorrekciót, adott esetben állásidőt is kellett fizetni a munkába való visszajelentkezésükkor. (Állásidőt akkor kellett fizetni, ha a visszatérés időpontjában nem tudtak munkát adni a kisgyermekes dolgozónak, és gyermeke 3 éven aluli volt, tehát felmondási tilalom vonatkozott rá.)

A legfontosabb változások
Farkas Zsuzsanna felsorolásában a legfontosabb új rendelkezések szinte kivétel nélkül a felmondási szabályok változására vonatkoznak a kismamák esetében. Ezek:

  • a felmondási védelem feloldása, ha a gyermek 3 éves kora előtt visszatér a munkába a kismama;
  • a várandósság ténye csak akkor jelent védelmet, ha erről a munkáltató bizonyíthatóan tudott;
  • nincs bérkorrekció a visszatéréskor;
  • a gyes lejártát követően nincs 30 napos felmondási védelem;
  • nem lesz felmondási védelem a gyermekápolási táppénz igénybe vétele esetén.

A jognyilatkozat megtételekor érvényes jogszabály lesz az irányadó az érintettekre – nyilatkozta nemrég Pál Lajos a HVG-ORAC részére adott interjúban. Ez azt jelenti, hogy mindazon kismamák, akik visszatérési szándékukat még július 1. előtt jelezték, a felmondás pillanatában érvényes jogi szabályok alapján kerülhetnek elbocsájtásra – ez indokolja az említett munkaadói időhúzást.

Korábbi előadásában Horváth István ügyvéd, munkaügyi szakértő azzal árnyalta a képet, hogy a három éven aluli gyermeket nevelők esetében az új rendelkezések alapján is szűkebb a szokásosnál a munkáltató részéről felhozható felmondási indokok köre. Gyesről, gyedről visszatérők esetében azonban elegendő ok lehet a felmondásra, ha nem tudnak a munkavállaló részére a képzettségének és tapasztalatának megfelelő munkakört felajánlani, illetve a munkavállaló az ilyen ajánlatot elutasítja. Korábban a három éven aluli gyermeket nevelők esetében állásidőt fizetett a munkáltató, míg nem talált megfelelő betöltetlen munkakört, esetleg ajánlatot tehetett a munkaviszony közös megegyezéssel történő felbontására – a legtöbb esetben viszonylag magas összegű végkielégítés kifizetése mellett.

Szabadságmegváltás csak a munkaviszony végén

Egy tavalyi, a szabadság pénzbeni megváltásáról rendelkező jogszabálymódosítás újra változik az idén, mert ütközött egy uniós irányelvvel. Ennek lényege, hogy a szabadság pénzbeni megváltása 2012. július 1-e után csak a jogviszony megszűnése esetén lehetséges. A korábbi 2011-es módosítás során bevezetett lehetőség, amely a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetési nélküli szabadság első 6 hónapjában felgyűlt szabadság pénzbeli megváltására lehetőséget nyújtott, a 2012. július 1-e után megkezdett távollétek esetében tehát már nem alkalmazható.

A 2011-es módosítások csökkentették már a gyermekgondozás céljából kivett fizetett nélküli szabadság (tgyás, gyed, gyes) alatt felgyűlő, majd a munkába álláskor kiadandó fizetett szabadság mértékét, ezt az új szabályozás most nem változtatja meg. 2011 augusztus elsejétől a szülési szabadság időtartamára, továbbá a gyermekgondozás céljára kapott fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára jár fizetett szabadság. Bár mennyisége csökkent, aki egymás után szül több gyermeket, most még akár 60-100 szabadnapot is felhalmozhat 6-7 évnyi távollét alatt, bár sokan “elhasználnak” ebből két gyermek születése közt, mivel így kedvezőbb, magasabb összegű ellátást kaphatnak a tb-szabályok alapján. (Maga a távollét alatt halmozódó fizetett szabadság önmagában abszurd intézmény, ami csak a vállalkozások terheinek növelésére, illetve a szülőképes korban lévő nők munkaerőpiaci esélyeinek rontására jó. A szerk.)

Egyenrangú felek tárgyalnak?

Az új törvény sokkal inkább a szerződési szabadság irányába tolódik el, mely várhatóan olyan lehetőséget teremt a felek számára, melyben a megkötésre kerülő szerződés tartalma jobban tükrözheti a felek valós akaratát – mondta Farkas Zsuzsanna. A szakszervezetek viszont korábban azért támadták a törvényt, mivel szerintük egyáltalán nem egyenrangú felek kötnek egymással szerződést, amit a szabályozás nem tükröz, és csak kevés ponton védi a gyengébb felet.

A Deloitte minapi összeállítása új Munka Törvénykönyvének július elsejétől életbe lépő szabályainak általánosabb vonatkozásaival foglalkozik. A legfontosabb változásokról szóló írás itt olvasható.

Profi gyes-menedzsment segíthet mindkét félnek
Az atipikus foglalkoztatási módok lassan terjednek, a munkáltatók ritkán szavaznak bizalmat arra, hogy a kismama otthonról segítse a cég életét, pedig ez nemcsak költséghatékony volna, hanem önbizalom- és lojalitásnövelő eszközként is megállná a helyét. Ezt azok a civil szervezetek is megerősítették, akik az arra nyitott nagyobb vállalatokkal közösen részletesen szabályozott “gyes-menedzsment” programokat vezettek be. Ezek – állítják – lényegesen hatékonyabbak voltak, mint a korábbi, egyedi engedményeken és egyedi főnöki hozzáálláson alapuló “családbarát” lépések. Az ilyen komplex, formálisabb programok megkívánnak plusz erőfeszítést mind a munkáltató, mind a munkavállaló részéről, ám a tapasztalatok szerint ez sokszorosan térülhet meg. (Lásd a JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány Proaktív GYES-Menedzsment Programja).
Forrás:
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/sokat_veszithetnek_a_kismamak_az_uj_mt-vel.522588.html
Szerző: Lajkó Éva