Pages Navigation Menu

JÓL-LÉT Alapítvány

Proaktívan a nők gazdasági függetlenségéért, kiteljesedéséért és munkahelyi esélyegyenlőségéért

Categories Navigation Menu

Képzések vállalatok részére

1. Esélyegyenlőség és diszkrimináció a munkaerőpiacon

Ismeretbővítés és kompetenciafejlesztés

Felnőttképzési engedély száma: E-001174/2015/D003

Képzésünket for-profit, non-profit és az állami szféra humán erőforrás szakemberei, munkaerőpiaci szolgáltatásokat nyújtó és esélyegyenlőségi területen dolgozó szervezetek munkatársai számára szervezzük.

A képzés célja:

A résztvevők felismerjék, megértsék a munkaerőpiaci esélyegyenlőtlenség és, diszkrimináció mibenlétét, eredményesen tudjanak fellépni ezek ellen szervezeti és egyéni szinten. Elsajátítsák nők a helyzetéhez kialakított speciális tanácsadói módszertant, fejlesszék tanácsadói készségeiket. javuljon önérvényesítő képességük, kommunikációs és kapcsolatteremtő készségük.

A képzés tartalma:

1-2 nap: Nemek közti egyenlőtlenség, sztereotípiák és diszkrimináció a munkaerőpiacon

3-4 nap: Kommunikációs, önmegjelenítési és saját erőforrás menedzsment kompetenciák a munkaerőpiaci érvényesülésben

5-6 nap: GYES-menedzsment – a munkába való visszatérés stratégiája, munkavállalók és munkáltatók együttműködése

A képzés eredményeként:

 • a résztvevők felismerik a nemek munkaerőpiaci egyenlőtlenségeinek megnyilvánulásait, megértik annak okait és következményeit
 • megismerik a munkerőpiaci alapfogalmakat és indikátorokat
 • megértik a nők munkaerőpiaci hátrányaiból fakadó összefüggéseket
 • felismerik, hogy szervezeten belül milyen lehetőségek kínálkoznak az egyenlőtlenségek kimutatására és feloldására
 • felismerik a diszkriminációs helyzeteket, és eredményesen tudnak fellépni ellenük
 • hatékony kommunikációs eszközöket kapnak az esélyegyenlőség megteremtéséhez
 • széleskörű tanácsadói eszköztárral gazdagodnak

A képzés időtartama: 48 óra

További információk: info@jol-let.com címen, vagy a 20 312-1775-os telefonszámon

 

 Felnőttképzési törvény alá nem tartozó képzések

2. MÁSIK FÉL tréning/moderált vállalati kismamaklub

Másik fél tréninggel/szülőklubbal a vállalat felkészíti a GYES/GYED-en lévő munkavállalóit a visszatérésre, egyben közvetlenül kommunikálni tud velük.

A „Másik fél” tréning résztvevői (inaktív dolgozók, GYES-ről visszatérők) 4×4 órában megismerik a „másik fél”, a munkáltató szempontjait, pozícionálják helyüket a szervezetben, fejlődnek felelősségvállalásban. Motivációjukban a fókusz a külsőről a magasabb szintű belső motivációra helyeződik át. A szervezet érett, motivált dolgozókat tud integrálni, akik hatékonyabb munkavégzést produkálnak.

A vállalat igényeire testreszabva, egyalkalmas tájékoztató rendezvénytől 4×4 órás tematikus kismamaklub-foglalkozás-sorozatig.

Milyen dilemmákra ad megoldást?

A vállalatok számára nehézséget okoz a gyermekgondozáson lévőkkel való szervezett kapcsolattartás és kommunikáció, ebből adódóan nehezen tervezhetők a visszatérések időpontjai, ami kiszámíthatatlanná teszi a helyettesítést. A munkavállalók pedig nem rendelkeznek információkkal a hosszú távollét miatt a szervezeti változásokról, bizonytalanok, saját igényeiket nehezen strukturálják. A két fél között a legköltséghatékonyabb megoldás a tiszta kommunikációs és egyben képzési lehetőség megteremtése.

Várható hatása a munkáltatói szervezetre:
A projekt alanyai a munkaerőpiacon hátrányos helyzetűnek minősülő nők és kisgyermekes szülők, akik számára a munkába való harmonikus visszatérés biztosítása támogató szolgáltatásokkal valódi esélyteremtést jelent. A tréning során egyenrangú munkavállalói pozíciót nyernek. A humán erőforrás magas szintű tervezése hozzájárul (atipikus és családbarát foglalkoztatás) a hosszú távú társadalmi fenntarthatósághoz.

Referenciáink: UPC Magyarország, KPMG, GAK, Telekom

3. Reintegrációs tréning

Nem vagy egyedül 040A munkába visszatérőket és környezetüket csoportfoglalkozások keretében készítjük fel az újbóli munkába állásra, a beilleszkedésre és befogadásra.  A csoportok állhatnak az azonos időszakban munkába állókból (ahol több dolgozót érint és kialakítható a csoport), vagy  annak a szervezeti egységnek a munkatársaiból, ahova a GYED-ről, GYES-ről érkezőt veszik vissza. Éppen ezért a feldolgozandó tematika is változatos és az adott csoport igényeire szabjuk. Lehetséges tematikai elemek; a felelős tervezés alapjai, stresszkezelés, életmódváltás-tréning, a helyzethez, az esetleges nehézségekhez és az ehhez kapcsolódó érzelmekre vonatkozó élmények azonosítása és feldolgozása ,új időgazdálkodás, új csoportkohézió megteremtése. Facilitált beszélgetések, szituációs játékok, önálló és csoportos feladatok, kérdőívek, tesztek használata biztosítják a kötetlen légkörű, mégis hatékony tanulást

Eredmények

A munkába visszatérők számára könnyebbé és gyorsabbá teszi a szervezetbe való visszailleszkedést. Személyes munkavégzésükben a kezdeti bizonytalan időszak lerövidül, az érzelmi feszültségek csökkennek, a munkatárs rövidebb idő alatt és koncentráltabban tud foglalkozni feladataival.

Mind a munkába visszatérő résztvevők, mind a szervezeti egység tagjai felismerik, milyen feladataik vannak a beilleszkedés során, képesek hatékonyan és toleránsan együttműködni a folyamat sikere érdekében,

4. Családbarát outplacement szolgáltatáscsomag

(Csoportos tréning + egyéni coaching + munkaközvetítés)

A munkahelytől hosszabb ideig távol lévő kisgyermekesek visszatérése a munkába sajátos helyzetet vet fel, amely helyzet még nehezebbé válik, ha időközben a munkáltató adottságai is megváltoztak, s a munkavállalónak nincs hová visszamennie. Szolgáltatásunkban kezelni kívánjuk a távollét miatt megváltozott – részben elhalványult, részben megerősödött – személyiségjegyek, kompetenciák helyes értékelését, szükséges kiigazítását, megfelelő önbizalom és énkép felépítését, valamint elő kívánjuk segíteni a mihamarabbi, az új élethelyzetnek leginkább megfelelő állás megtalálását, a sikeres munkaerőpiaci visszatérést. A résztvevőket becsatornázzuk családbarát munkaközvetítési tevékenységünkbe is.

Általános képzési feltételek:

 1. A képzés megkezdése előtt visszaigazoljuk a képzésen való részvételüket. és tájékoztatást nyújtunk a képzés helyszínéről.
 2. A részvételi díj tartalmazza a képzésen túl az oktatási anyagokat, felnőttképzési engedéllyel rendelkező képzések esetén a vizsga és a tanúsítvány költségét, valamint az előzetes tudás / kompetencia felmérést. A feltüntetett árak BRUTTÓ árak.
 3. A jelentkezés a kitöltött jelentkezési megküldése és a képzési díj megfizetésének igazolásával együtt érvényes. Fizetési számlaszám: 17000019-11541422
 4. A tanfolyam kezdete előtt 4-10 munkanappal a részvétel lemondása esetén intézményünk a képzési díj 50%-ára, 3 munkanapon belüli lemondás esetén a teljes képzési díjra jogosult az alábbiak szerint:
  1. Lemondást csak írásban fogadunk el!
  2. Amennyiben a képzést 3 hónapon belül elindítjuk, és azon a megrendelő részt vesz, úgy a befizetett képzési díjat beszámítjuk.
  3. Amennyiben a képzés 3 hónapon belül nem indul el a képzés díja beszámítható egy másik képzés díjába. Amennyiben 3 hónapon belül nem indul a jelentkezőnek megfelelő képzés. a képzés díját teljes egészében visszafizetjük.
 5. A képzési időpontok változtatási jogát fenntartju abban az esetben, ha a jelentkezők száma nem elegendő a képzés indításához, vagy amennyiben az előadó biztosítása elháríthatatlan akadályba ütközik. Az új időpont kijelölését a résztvevőkkel/megrendelőkkel egyeztetjük.

Kedvezmények:

Egy adott képzésre egy adott szervezettől 3 vagy több fő jelentkezése esetén 10% kedvezményt adunk a részvételi díjból.

Egyéni jelentkezők esetén 2 vagy több fő együttes jelentkezése esetén 10% kedvezmény

Korai jelentkezés: az adott képzés képzési felhívásában részletezettek szerinti kedvezmény

További információk: info@jol-let.com címen, vagy a 20 312-1775-os telefonszámon