Pages Navigation Menu

JÓL-LÉT Alapítvány

Proaktívan a nők gazdasági függetlenségéért, kiteljesedéséért és munkahelyi esélyegyenlőségéért

Categories Navigation Menu

Változások a várandósság bejelentésének kötelezettségében

Posted on 2014. május 29.

IMG_5478 

Az Alkotmánybíróság  alaptörvény-ellenesnek ítélte és megsemmisítette a Munka Törvénykönyvének azt a rendelkezését, amely szerint a várandós, illetve az emberi  reprodukciós eljárásban résztvevő nőt csak akkor illeti meg a felmondási védelem, ha      állapotáról a felmondás közlését megelőzően tájékoztatta a munkáltatóját.

Az alapvető jogok biztosának indítványára indult eljárásban az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a várandósság és az emberi reprodukciós eljárásban való részvétel egyértelműen a gyermeket vállaló nő magán- vagy intim szférájába tartozó körülmények, ezért ezeknek a munkáltató részére történő kötelező kiszolgáltatása a magánszférába történő beavatkozást valósít meg. Jelen esetben a speciális tájékoztatás nyilvánvalóan nem tekinthető önkéntesnek, mivel az a felmondási védelem érvényesítésének feltétele.

Az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy bár az állam alapvetően szabadságot élvez abban, milyen módon biztosítja a gyermeket vállaló nők számára a többletvédelmet a munka világában, a többletvédelem feltételei nem vezethetnek a munkavállaló alapjogainak szükségtelen és aránytalan korlátozásához. A magánszférába tartozó adatokról való tájékoztatás a jelen esetben csak akkor szükséges, ha a felmondási védelem érvényesítése szempontjából releváns esemény, vagyis a felmondás közlése bekövetkezik. Ezzel szemben a vizsgált rendelkezés alapján a munkavállaló arra kényszerül, hogy a reprodukciós eljárás megkezdése napján, illetve a várandósságról való tudomásszerzést követően haladéktalanul megadja a munkáltatónak a felmondási védelem érvényesítéséhez előírt tájékoztatást. Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a támadott rendelkezés alaptörvény-ellenesen korlátozza a gyermeket vállaló nők magánélethez és emberi méltósághoz való jogát. Az Alkotmánybíróság arra is rámutatott, hogy a jogalkotó azon nők számára, akik még nem szereztek tudomást a várandósságukról, lehetetlen feltételt szabott a felmondási védelem érvényesítéséhez, ami az érintettek hátrányos megkülönböztetésével járt.

Minderre tekintettel az Alkotmánybíróság a Munka Törvénykönyvének vizsgált rendelkezését megsemmisítette. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor arra is felhívta a jogalkotó figyelmét, hogy a közszférában dolgozókra vonatkozó szabályozást is tekintse át, és mindazokban az esetekben, ahol a megsemmisített rendelkezéssel azonos tartalmú előírás található, szüntesse meg az alaptörvény-ellenességet.

Forrás: http://alkotmanybirosag.hu/sajto/kozlemenyek/kozlemeny-a-varandos-nok-felmondasi-vedelmet-szabalyozo-rendelkezes-alaptorveny-ellenessegerol

Read More

Ingyenes személyes álláskeresési tanácsadás a Jól-Lét Alapítványnál

Posted on 2014. március 19.

Munkahelyvédelmi akcióterv, mely a GYES/GYED-ről visszatérőkre is vonatkozik

Munkahelyvédelmi akcióterv, mely a GYES/GYED-ről visszatérőkre is vonatkozik

Egyéni álláskeresési tanácsadást tartunk szerdánként 9-11 óráig a Jól-Lét Alapítvány székhelyén HR önkéntesek részvételével.

A tanácsadás ingyenes, de regisztrációköteles. Időpontot telefonon (06-1-3190331, mobil: 06-20-312-1775) vagy e-mailen tudunk biztosítani a jelentkezők számára. Akadályoztatás esetén időpont-módosításra természetesen bármikor van lehetőség.

A tanácsadáson azokat tudjuk fogadni, akik előzetesen online jelentkeztek munkavállalói adatbázisunkba, hiszen a tanácsadás nyomon követése, az álláskeresés segítése szempontjából lényeges adatok megadása nélkül a tanácsadó nem tud felkészülni a személyes találkozóra. Akinek nincs megfelelő informatikai tudása az online jelentkezéshez, az időpont-kéréskor ezt jelezze munkatársunknak, mert nem szeretnénk senkit kizárni a személyes segítségnyújtásból.

Kérjük azokat a kisgyerekes szülőket, akik már sikeresen elhelyezkedtek, hogy sikertörténetüket osszák meg velünk, akár fotó kíséretében is, ezeket a sikertörténeteket, melyeket az info@jol-let.com címre várunk, szívesen megjelentetnénk honlapunkon.

Köszönjük!

Read More

Nők, pénz, jól-lét… pénzügyi és önismereti csoportok nőknek Békéscsabán

Posted on 2014. február 11.

nő_útonÖnismereti és pénzügyi tudatosság-fejlesztő csoportjaink új sorozata indul!

A legtöbben vágyunk és törekszünk a pénzügyi biztonságra. A férfiaktól eltérő magánéleti szerepek, pályaív, életciklus miatt speciálisan női kihívások várnak ránk az anyagiak terén is.

A tartósan sikeres női életpálya alapfeltétele az önmagunkra találás, értékeink felismerése, kibontakoztatása és a külvilággal való elismertetése – a lehető legszélesebb, így anyagi értelemben is.

A JÓL-LÉT Alapítvány nők ezreivel szerzett évtizedes tapasztalataira támaszkodva alakította ki egyedi, pszichológus-tréner és pénzügyi szakértő tréner együttműködésén alapuló módszertanát.

Most Te is megtanulhatod:

 • hogyan tartsd kézben mindennapi pénzügyeidet,
 • alapvetően hogyan működik a pénzpiac,
 • hogyan mozgósítsd belső erőforrásaidat, hogyan állj ki határozottan önmagadért és céljaidért a családban és a munkahelyeden egyaránt,
 • hogyan juss közelebb terveid, álmaid megvalósításához – akár egy vállalkozás indításával,
 • hogyan kommunikálj egyenrangúan a pénzügyi szolgáltatókkal a bankszámláról, megtakarításról, befektetésről, hitelről

A csoportfoglalkozások végére:

 • önismereted gazdagodik, autonómia-szinted fejlődik.
 • felismered a pénzhez való viszonyodat, annak élethelyzetedre gyakorolt hatásait.
 • megtanulod a pénzhez kapcsolódó (belső+párkapcsolati) konfliktusok kezelését.
 • eljutsz egyéni értékeid meghatározásáig és céljaid kitűzéséig.
 • megtanulod a mindennapi élet fontos pénzügyi fogalmait, a hosszú távú és előrelátó pénzügyi gondolkodás alapjait.
 • önállóan el tudod készíteni a családi költségvetést.
 • elsajátítod az öngondoskodás szemléletét.

Start: 2014. május 9. 

Képzési időpontok: péntekenként 09.00-16.00 – 5 alkalom (2014. május 9, 16, 23, 30, június 6.)

 A 40 órás foglalkozás díja: 5.000 Ft.

Részvételi szándékodat az  online jelentkezési lap kitöltésével jelezheted 2 2014. május 6-ig.

A csoportot a Budapest Bank Budapestért Alapítvány támogatja.

További információk:

Telefon: 06-20-338-3315

E-mail cím: kanya.kinga@jol-let.com

 

 

 

 

 

 

 

Read More

Tájékoztatás munkaerőpiaci programról

Posted on 2013. december 6.

DSC02008a

TÁMOP 1.1.4  TÁMOP 1.1.4 „Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban”

Kik Kerülhetnek a programba?

Azok a regisztrált álláskeresők, akik.

 • legfeljebb alapfokú iskolai végzetséggel rendelkeznek,
 • szakképzetlen, vagy elavult/nem hasznosítható szakképzettséggel rendelkezik,
 • pályakezdő, azaz 25. életév- felsőfokú végzettség esetén 30. életév – nem töltötte be,
 • 50. életévüket betöltött álláskeresők,
 • gyermekgondozásbók, hozzátartozó ápolásról visszatérők,
 • tartósan regisztrált álláskereső (12 hónap, pályakezdők esetében 6 hónap)
 • tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a csoportos létszámleépítésben érintett nyilvántartott álláskeresők)

Milyen támogatásokat nyújt a program?

1.)        Az 50 év feletti álláskereső foglalkoztatásához biztosított támogatás:

A támogatás három időszakból áll:

 • 4 hónapig: a munkabér és szociális hozzájárulási adó 100 %-os megtérítése, maximum a minimálbér kétszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig,
 • 4 hónapig: a munkabér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 50 százalékos mértékű támogatása, maximum a minimálbér kétszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig,
 • 4 hónapig: szociális hozzájárulási adó támogatás, maximum a minimálbér kétszeresére számolt szociális hozzájárulási adó erejéig.

 

2.) Foglalkoztatást bővítő bértámogatás:

 • havi 70%-os bér- és szociális hozzájárulási adó (maximum a minimálbér kétszerese és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó erejéig)
 • időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, 4 hónapos továbbfoglalkoztatás kötelezettség mellett.

 

3.) Munkatapasztalattal nem rendelkező álláskeresők munkagyakorlat szerzésének támogatása.

 • 90 napig a munkabér és szociális hozzájárulási adó 100%-ának megtérítése, maximum a minimál bér kétszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig.

4.) Munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségek megtérítése,

5.) Munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása,

6.) Képzések álláskeresőknek.

7.) Szolgáltatások: egyéni, illetve csoportos tanácsadások (pl. munka, pályaválasztási-, álláskeresési tanácsadás, álláskeresési technikák oktatása, mentori segítségnyújtás).

 

8.) Képzés támogatása: szakmátszerezhet, illetve nyelvi képzésen vehet részt, amelynek a tanfolyami, illetve vizsga díját 100%-ban a program támogatja, és a képzés ideje alatt keresetpótló juttatásban és utazási költségtérítésben is részesülhet.

 

9.) Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás: amennyiben vállalkozóként saját maga foglalkoztatását vállalja, legfeljebb 6 hónapra a kötelező legkisebb minimálbér összegéig terjedő támogatásban részesülhet.

 

 További információk: 

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ

Foglalkoztatási Programok Főosztály

EU Programok Osztály TÁMOP 1.1.4 projektszervezet

H-1085 Budapest, Baross u. 22-26.

Tel: 06 1 328-6033

Read More

Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatási felhívás

Posted on 2013. június 4.

Megjelent a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatása, amely 2 millió Ft-ig terjedő kamatmentes tőkejuttatás elérését teszi lehetővé.

http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=budapest_kozerdeku_allker_vvt

A  H13 3 napos felkészítő képézést tart a pályázatra beadandó üzleti terv elkészítéséhez 2013. június 4-6 között.

Helyszín: H13, 1085 Bp., Horánszky utca 13.

Részvételi díj: 25.000 Ft+Áfa (A szolgáltatás költségét megtéríti a pályázatot befogadó kerületi munkaügyi kirendeltség!)

További információ: http://www.h13.hu/vallalkozas_fejlesztes_programok

 

 

Read More

Elkezdődött a “Munkám visszavár” pályázatok értékelése

Posted on 2013. május 23.

A felhívásra 95 pályázat érkezett,. Ennyien érezték úgy, hogy szeretnék elismerni munkahelyük visszafogadó szemléletét, és megosztani saját történetüket. Az üzleti, az állami és a civil szektorból is érkeztek nevezések, ezzel is igazolva, hogy minden szektorban vannak jó gyakorlatok a befogadó szemlélet érvényesülésére.  A pályázók 98%-a atipikus foglalkoztatási lehetőségről is beszámolt a pályázatban.

A “Legnépszerűbb visszafogadó munkahely” és a “Legelkötelezettebb visszafogadó munkahely” díjakat

2013. június 25-én “Gyerek van?” – Rugalmas foglalkoztatás hazai helyzete napjainkban című konferenciánkon adjuk át.

http://jol-let.com/hasznos-informaciok/gyerek-van-a-rugalmas-foglalkoztatas-hazai-helyzete-napjainkban/

A pályázati felhívásról bővebben:

Nevezd be munkáltatódat a GYES-ről, GYED-ről és GYET-ről visszatérő szülőket  „Visszafogadó munkahely díj”-ra!

Csapat_integet„Mi lenne, ha a szülés után ott folytathatnám a munkát, ahol abbahagytam?” – kérdezi Nóra a JÓL-LÉT Alapítvány filmjének várandós főszereplője, aki szülés utáni munkavállalási lehetőségeit mérlegeli.

http://www.youtube.com/watch?v=fXwySUDkwk0&feature=results_video

 

Ismerős az élethelyzet?

Ha Veled megtörtént, hogy GYES, GYED, GYET után könnyedén fogadtak vissza régi állásodba illetve zökkenőmentesen tudtál beilleszkedni új munkahelyeden, akkor ezt írd meg nekünk! Történeteddel már be is nevezted munkahelyedet a „Visszafogadó munkahely díj”-ra.

Pályázatunk célja, hogy bemutassuk azokat a munkahelyeket, amelyeknél a visszafoglalkoztatás nem probléma, valóban örülnek annak, ha a korábban már jól teljesítő kollégájuk a gyermekvállalást követően is náluk folytatja pályafutását, vagy nyitottak a kisgyermekes munkavállalók foglalkoztatására. Tapasztalataikkal más vállalatokat is segíthetnek abban, hogy hátat fordítva a sztereotípiáknak segítsék az anyák munkába való visszatérését

Amennyiben munkahelyed atipikus foglalkoztatási forma biztosításával segítette beilleszkedésedet, azt feltétlenül írd bele a történetedbe, hiszen így példát találhatunk olyan vállalatokra, cégekre is, amelyeknél a részmunkaidő, rugalmas- vagy távmunka, vagy akár job-sharing megoldás kitűnően működik a GYES-ről, GYED-ről, GYET-ről visszatérő munkavállalók számára.

A munkáltatókra beérkező nevezések értékelési szempontjai között figyelembe vesszük az adott munkáltatóra leadott szavazatok számát, az intézkedések minőségét – a munkáltató lehetőségeinek figyelembe vételével. A díjak odaítélése során a munkáltatók valós lehetőségeiből indulunk ki, ennek megfelelően a munkavállalóval való konstruktív együttműködésben, az esetlegesen fellépő nehézségeket is sikeresen kezelő törekvéseket és jó gyakorlatokat megvalósító, a GYES-ről, GYED-ről GYET-ről visszatérő munkavállalóit megbecsülő munkáltatókat díjazzuk. Ezért kérjük, a pályázókat a valódi erőfeszítések, a fellépő nehézségek megfogalmazására is, hiszen ezek megoldása is jó gyakorlat lehet a munkáltatók számára.

A pályázat eredményeként két kategóriában osztunk díjat:

o Legnépszerűbb visszafogadó munkahely díj

Az a munkahely kapja meg a címet, amelyről a legtöbb visszatérő szülő (anya és apa) írta meg pozitív történetét.

o Legelkötelezettebb visszafogadó munkahely díj

Ezt a címet az a munkahely kapja, amelynél – méretből vagy tevékenységből adódóan – kevés vagy egy visszafoglalkoztatott anya tud pályázni, mégis a történetből kiderül, hogy a munkaadó mindent megtett annak érdekében, hogy visszatérő munkavállaló számára megfelelő feltételeket és lehetőségeket tudjon biztosítani.

A díj egyben egy presztízsértékű megbecsülés, amely az álláshirdetésekben, a munkáltatói kommunikációban megjeleníthető érték.

A nevezést a munkavállalók adhatják be online nevezési lapon 2013. június 18-ig, amely az alábbi linken elérhető:

Munkám visszavár – nevezési lap

 

További információ kérhető:  Szokoli Bernadett, marketing@jol-let.com email címen.

A pályázat eredményének kihirdetésére és az ünnepélyes díjátadásra a JÓL-LÉT Alapítvány Befogadó munkahelyi gyakorlatok című konferenciáján kerül sor 2013. június 25-én sajtótájékoztató keretében.

Mert a nők sikeres munkaerő-piaci visszatérése közös ügy – mutassuk meg, hogy fontos.

 

Read More