Pages Navigation Menu

JÓL-LÉT Alapítvány

Proaktívan a nők gazdasági függetlenségéért, kiteljesedéséért és munkahelyi esélyegyenlőségéért

Categories Navigation Menu

Változások a várandósság bejelentésének kötelezettségében

Posted on 2014. május 29.

IMG_5478 

Az Alkotmánybíróság  alaptörvény-ellenesnek ítélte és megsemmisítette a Munka Törvénykönyvének azt a rendelkezését, amely szerint a várandós, illetve az emberi  reprodukciós eljárásban résztvevő nőt csak akkor illeti meg a felmondási védelem, ha      állapotáról a felmondás közlését megelőzően tájékoztatta a munkáltatóját.

Az alapvető jogok biztosának indítványára indult eljárásban az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a várandósság és az emberi reprodukciós eljárásban való részvétel egyértelműen a gyermeket vállaló nő magán- vagy intim szférájába tartozó körülmények, ezért ezeknek a munkáltató részére történő kötelező kiszolgáltatása a magánszférába történő beavatkozást valósít meg. Jelen esetben a speciális tájékoztatás nyilvánvalóan nem tekinthető önkéntesnek, mivel az a felmondási védelem érvényesítésének feltétele.

Az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy bár az állam alapvetően szabadságot élvez abban, milyen módon biztosítja a gyermeket vállaló nők számára a többletvédelmet a munka világában, a többletvédelem feltételei nem vezethetnek a munkavállaló alapjogainak szükségtelen és aránytalan korlátozásához. A magánszférába tartozó adatokról való tájékoztatás a jelen esetben csak akkor szükséges, ha a felmondási védelem érvényesítése szempontjából releváns esemény, vagyis a felmondás közlése bekövetkezik. Ezzel szemben a vizsgált rendelkezés alapján a munkavállaló arra kényszerül, hogy a reprodukciós eljárás megkezdése napján, illetve a várandósságról való tudomásszerzést követően haladéktalanul megadja a munkáltatónak a felmondási védelem érvényesítéséhez előírt tájékoztatást. Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a támadott rendelkezés alaptörvény-ellenesen korlátozza a gyermeket vállaló nők magánélethez és emberi méltósághoz való jogát. Az Alkotmánybíróság arra is rámutatott, hogy a jogalkotó azon nők számára, akik még nem szereztek tudomást a várandósságukról, lehetetlen feltételt szabott a felmondási védelem érvényesítéséhez, ami az érintettek hátrányos megkülönböztetésével járt.

Minderre tekintettel az Alkotmánybíróság a Munka Törvénykönyvének vizsgált rendelkezését megsemmisítette. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor arra is felhívta a jogalkotó figyelmét, hogy a közszférában dolgozókra vonatkozó szabályozást is tekintse át, és mindazokban az esetekben, ahol a megsemmisített rendelkezéssel azonos tartalmú előírás található, szüntesse meg az alaptörvény-ellenességet.

Forrás: http://alkotmanybirosag.hu/sajto/kozlemenyek/kozlemeny-a-varandos-nok-felmondasi-vedelmet-szabalyozo-rendelkezes-alaptorveny-ellenessegerol

Read More

Áttörni az üvegplafont

Posted on 2014. május 5.

A nők nagyon sok helyen még mindig nem tudják áttörni az üvegplafont, tehát nagyon nehezen lesz belőlük például vezető. Erre talán legjobb példa a politikai élet, a Parlament, ahol az egyik legkisebb a nők aránya Európában. Egy friss felmérés szerint a felső vezetőknek mindössze 22,6 százaléka nő, ami így is növekedést jelent a 2010-2012-es adatokhoz képest. Ugyanakkor, ha egy nő vezető pozícióba kerül, akkor újabb kihívásokkal kell szembenéznie, olyan kérdésekkel is, amikkel férfi kollégáinak például nem. Hogyan maradjon nő vezető pozícióban? Egy férfinek mikor tesznek fel hasonló kérdést?

Két HR-vezető hölgynek is feltettük a kérdést, vajon törvényszerű-e, hogy egy nő „elférfiasodik”, ha vezető pozícióba kerül. Mindketten azt a választ adták, hogy ez nem annyira törvényszerű, inkább személyiség kérdése. A megfelelő önismeret és öntudat segíthet az egyensúlyi állapot megtalálásában a magánéletben és a munkában egyaránt. Mégis képzés is indult már arra, hogy valaki vezetői pozícióban is meg tudja őrizni nőiségét. Hogy milyen előítéletekkel kell szembenéznie még ma is a női vezetőknek erről is kérdezte a HR Portál a Női Vezetők Akadémiájának programfelelősét Siklós Barbarát, aki szerint egy nő tudatossággal, odafigyelve megjelenésére, kommunikációjára, viselkedésére tud igazán nő maradni vezetőként is.

Hataloméhesek és érzelemmentesek?

„A vezető nőket még sokszor skatulyázzák be sikereik miatt- míg férfi társaikat nem. Azt gondolja a “külvilág”, hogy ha vezetőként megállják a helyüket, az csak azért lehet, mert hataloméhesek és nincsenek érzelmeik, hogy kemények és sokszor férfias a viselkedésük. A nőket többnyire gyermekkoruktól olyan attitűdök, jellemzők elsajátítására szocializálják, amelyek nem egyeztethetők össze a menedzseri szerep elvárásaival: alkalmazkodóképesség, önfeláldozás, odafigyelés, altruizmus, empátia. Így sokuknak nem sikerül a szervezet felső fokaira jutniuk. Azok a nők viszont, akik a szervezet felső szintjeire eljutnak ezért a sikerért sokszor a magatartások és attitűdök férfi modelljét mutatják és kevés helyet engednek nőiességüknek.”

Siklós Barbara hangsúlyozza, hogy nőként és férfiként egyaránt az asszertivitás vagyis az önérvényesítés képességének magtanulása, ami alapvetően fontos. „Ezt érdemes mindannyiunknak elsajátítani egy magabiztos, de ugyanakkor egymást és saját magunkat tisztelő életért és kapcsolatokért.” – mondja a programfelelős. Nem bizonyos férfi, vagy női tulajdonságokat kell valakinek „felvennie”. Ezt megerősítette Medvey Leila a Budapest Bank szervezetfejlesztési és képzési vezetője és Kaszás Helga az Eurest Étteremüzemeltető Kft. HR-igazgatója is.

Az elvárás ugyanaz

Ez abból is kiviláglott, amikor az elvárásokról kérdeztük őket: mennyiben mások ezek egy nővel szemben, illetve hogy mennyire tudnak ezek mellett az elvárások mellett nők maradni.

„Az elvárások nem válogatnak férfiak és nők között, azok mindenki számára ugyanazok. Az elvárások sokrétűek és mindegyik teljesítésében sokféle eszközre van szükség, nincs egy vagy két üdvözítő megoldás. Viszont a sokféle eszközből képesnek kell lenni kiválasztani az arra a helyzetre legoptimálisabbat – ehhez tapasztalat és helyzetfelismerő képesség szükséges, amellyel férfiak és nők egyaránt rendelkezhetnek. A nők talán egy kicsit szélesebb skáláját alkalmazzák az eszközöknek, de nem szeretnék általánosítani, mert ebben is nagy egyéni eltérések lehetnek.” – mondta Medvey Leila.

„Sokszor hallom: azért mert nő vagyok többet kell bizonyítanom. De valóban emiatt? S nem azért, mert valamiben esetleg még kellene fejlődni? Mindannyian a hiedelmeink foglyai vagyunk. Az hogy mit és hogyan érzek, az nem több, mint egy elhitt gondolat: az hogy nekem többet és keményebben kell dolgoznom, vagy bizonyítanom kell. Minden, ami kivetül, az csak az én gondolatom. Hogy valóban mit gondol a másik, azt csak akkor tudom meg, ha el is mondja. Ha magától nem mondja el és engem nagyon zavar, akkor megkérdezem. Nekem még az életben nem mondta senki, hogy csak azért más az elvárás, mert nőből vagyok. Pontos visszajelzést, hogy mire figyeljek jobban, mivel elégedettek, azt kaptam. S igen, volt ami ott akkor nem esett annyira jól, mert jobbnak gondoltam magam…utólag visszatekintve ezek visszajelzések sokat segítettek.” – mondta Kaszás Helga. „Valamikor elhittük, vagy elhitették velünk, hogy akkor leszünk jók, hatékonyak és sikeresek, ha a sötét színű nadrágkosztümöt húzunk, feltűzzük a hajunkat, kikérjük magunknak, ha előre engednek az ajtón és pasibbak leszünk a pasiknál. Ha sokat és sokáig dolgozunk, ha kemények vagyunk, ha nincsenek érzelmeink és férfiakat megszégyenítő módon bírunk tömény szeszt inni… Nem kell férfias vezetőnek lenni, sőt … kifejezetten tiltanám, s minden női vezetőt egy nőiség kibontakoztatása kurzusra iratnék be. A férfi legyen férfi, a nő pedig maradjon nő. A nőnek nem alaptermészete a harcolás, a csatározás. Ez nem a mi terepünk, ezért hagyjuk meg ezt a férfiaknak. Az a nő, aki belemegy a férfias játékokba, csak veszíthet: elsősorban önmagát, az alapidentitását, amely aztán számos kellemetlen fizikai tünetben fog megmutatkozni.”

Siklós Barbara szerint éppen ezt igyekeznek segíteni a női vezetők képzésével. „Fontos, hogy egy női vezető megőrizze nőiességét, “lágyságát”, feminin mivoltát. Elsajátíthatják saját vezetői stílusukat, illetve azt, hogy hogyan formálhatják tudatosan vezetői szerepüket. Megtudhatják mi a nőiesség pozitív megélésének az útja, definiálhatják szerepeiket, kialakíthatják az egyensúlyokat, hogy még eredményesebbé váljanak számos területen, mint például a kommunikáció, konfliktuskezelés, együttműködés, meggyőzés. Az asszertív kommunikáció megismerésével útmutatást kapnak hogyan tud egy vezető nő hatékonyan, határozottan kommunikálni, feladatokat kiosztani, visszajelzést adni, úgy, hogy mindeközben megmaradjon nőnek.”

A hangsúly a hogyanon van

Kaszás Helga szerint a cég kultúráján is sokban múlik, hogy hogyan fogadnak egy női vezetőt. „Egy, már gender terén gyakorlott cégnél könnyebb női vezetőnek lenni, mint egy genderrel még nem foglalkoztató, így kevés női vezetőt felvonultató, vagy ne adj isten egy kifejezetten macsó, hímsovin kultúrában. Itt csendben megjegyzem, hogy az ország kultúrája, a parlamentben is megengedett mindennapi szexizmus, a nőellenesség, a bántalmazások a mindennapokban hatványozottan jelennek meg.”

Medvey Leila kiemelte, nem a nemen van a hangsúly, hanem a felkészültségen. „Azt gondolom, hogy nem a NŐI vezetőn van a hangsúly, hanem a szakmai hitelességen. Ezt pedig akár férfinak, akár nőnek fel kell tudni építenie egy szervezetben ahhoz, hogy hozzáadott értéket teremtsen. A „Mit?” tehát ugyanaz, talán a „Hogyan?” különbözik. Nőként az objektív, tényszerű üzleti célok és adatok mellett az emberi tényezők és az érintett területek bevonása is fajsúlyos szerepet kapnak a döntéshozatali folyamatban.”

Nem biztos, hogy haragszik, aki nem köszön

Már korábban is említettük, hogy egyik HR-szakember szerint sem törvényszerű, hogy egy női vezető elférfiasodjon, de vannak bizonyos férfias tulajdonságok, amelyeket érdemes lehet „eltanulni”. Medvey Leila a Budapest Bank képzésvezetője a következőket látja említésre érdemesnek: „Strukturált gondolkodás és kommunikáció, stratégiai látásmód, vízió és analitikus gondolkodás. Rám személy szerint nagyon motiválóan hatnak ezek a férfi vezetői tulajdonságok, és szívesen tanulok belőlük. Ezek a gyakorlatiassággal, szervezőkészséggel és konfliktuskezeléssel kiegészülve a sikeres vezető jellemzői.” Ugyanakkor vannak olyan női tulajdonságok, amelyek kifejezetten jó vezetővé tehetnek egy nőt. „A nők általában nagyon gyakorlatiasak, praktikusak, gyorsan megoldást találnak a helyzetekre. Ez nagy segítség a napi munkamenet irányításában. A bevonás, az együttműködési képesség pedig támogatja a csapatban működést, ami elengedhetetlenül fontos az eredmények elérésében. Talán érdemes megemlékezni még a kitartásról, amelyben szerintem a nők talán jobbak.”- mondja Medvey Leila.

Kaszás Helga az Eurest HR-igazgatója úgy véli, egy kis lazaságot nem árt „elsajátítani”. „Mi nők valóban lelkizősebbek vagyunk, könnyebben veszünk mindent magunkra, könnyebben hibáztatjuk magunkat. Tanuljunk a férfiaktól, s vegyük ezeket a jelzéseket lazábban. A kollégánk nem biztos, hogy azért nem köszönt előre, mert haragszik ránk. És igen: az önbizalmat is tanulni kell. Vállaljuk fel és legyünk büszkék a sikereinkre.” Az igazgató úgy véli ugyanazok a tulajdonságok tehetnek egy nőt és egy férfit is jó vezetővé. „A coaching szemléletű vezetés, célok pontos definiálása, kellő rugalmasság, döntésképesség és leginkább a felelősségvállalás. Sokan próbálják még a felelősségvállalást megúszni, de ahogy haladunk előre az időben, ez egyre kevésbé fog menni.”

Forrás: Kis Eszter, hrportal.hu

 

 

Read More

Önkéntes munkatársakat keresünk

Posted on 2014. április 23.

A JÓL-LÉT Alapítvány NÓRA-HÁLÓ programja keretében toborzás és kiválasztás területen tapasztalattal rendelkező HR tanácsadó önkéntes munkatársakat keres, akik szerdai napokon (9-12 óra közötti időtartamra) rendszeresen vállalják a JÓL-LÉT módszertan alapján 2-3 db egyéni álláskeresési tanácsadás megtartását, továbbá alkalmanként előre egyeztetett időpontban (kb. havonta egy alkalommal) állásbörzén, álláskereső klubban egyéni illetve csoportos tanácsadást.

Kiket várunk?

  • GYES-en, GYED-en lévő forprofit szektorban tapasztalattal rendelkező HR szakemberek
  • álláskereséshez kapcsolódó dokumentumokat professzionális szinten ismerők
  • munkaerőpiaci tendenciákat követők
  • empatikus, nyitott személyiségű emberek

A jelentkezés módja: az alábbi online kérdőív kitöltése és önéletrajz küldése az info@jol-let.com e-mail címre.

Önkéntes jelentkezési lap

 

A jelentkezéseket várjuk 2014. május 15-ig.

Read More

Labour law and working conditions

Posted on 2014. április 16.

Munkahelyvédelmi akcióterv, mely a GYES/GYED-ről visszatérőkre is vonatkozik

Munkahelyvédelmi akcióterv, mely a GYES/GYED-ről visszatérőkre is vonatkozik

A kiadvány átfogó képet nyújt az Európai Unió elveiről és céljairól, illetve a tagállamok gyakorlatáról a munka világára vonatkozó jogi szabályozás terén.

The Social Europe guide is a bi-annual publication aimed at providing an interested but not necessarily specialised audience with a concise overview of specific areas of EU policy in the field of employment, social affairs and inclusion. It illustrates the key issues and challenges, explains policy actions and instruments at EU level and provides examples of best practices from EU Member States. It also presents views on the subject from the Council Presidency and the European Parliament.

Volume 6 looks at the origin and purpose of labour market rules across the EU. It highlights the importance of ensuring good and healthy working conditions and a level playing field in the Single Market. It explains the respective roles the EU institutions and Member States play in shaping the legislation on employment and working conditions: in general, EU rules help to set minimum standards and requirements to underpin national laws, aiming to ensure the realization of the values set out in the EU’s founding Treaties. The guide also explains how EU labour law has been influenced by international standards and the role the EU plays in promoting decent work across the world.

Szerző:  European Comission

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7692&type=2&furtherPubs=yes

Read More

Női üzleti reggeli Miskolcon

Posted on 2014. március 19.

Női üzleti reggeli

 

Szünet, Reggeli, Üzleti, Vállalati, KupaA HOLDAM Egyesület 2014. március 21-én 10-12 óráig szeretettel várja a női vállalkozókat üzleti reggelire. Finom falatokkal 2014 köré terítünk. Bárhol is tartasz a terveidben, biztosan sikerül majd valami újat magaddal vinned, hiszen itt egyszerre sokan alakítjuk a beszélgetést! Csatlakozz hozzánk és építsük közösen a miskolci női vállalkozók közösségét!

Helyszín: Berze Kávézó, 3530 Miskolc, Hősök tere 1.

Program:

Idő Téma
10.00 Köszöntő: Szigetvári Eszter, elnök, Holdam Egyesület

Mit nyújt a Holdam Egyesület a női vállalkozók számára?

10.20 Mi okozza a legnagyobb kihívást a vállalkozóvá válásban vagy a vállalkozás működtetésében? Neked mire lenne szükséged, hogy olyan életet élj, amilyenre vágysz? Milyen lehetőségei vannak ma a saját vállalkozást tervező nőknek? Mit tanulnál szívesen, milyen tudásra lenne szükséged? Milyen támogatás kellene a (leendő) üzletedhez? Ehhez hasonló témákat fogunk megvitatni Veled is, gyere el, tégy a jövődért – még ma!

Vállalkoznál, de nem mersz belevágni? Van már vállalkozásod, amit fejleszteni szeretnél? Keresed az új lehetőségeket? Más életet szeretnél, de nem tudod, hogyan kezdd?

A Holdam Egyesület Női Üzleti Reggelijén megvitatjuk ezeket a problémákat és máris formálhatod a miskolci és borsodi nők és a saját lehetőségeidet is. Várunk, ha már van vállalkozásod és akkor is, ha még csak tervezed.

Moderátor: Adorján Adrienn, Nők Háza, önismereti és motivációs tréner

11.45 Agóra – kapcsolatépítés női vállalkozók számára

Tapasztalatcsere, kérdések, jó gyakorlatok megosztása. Moderátor: Svéda Dóra, HR-szakértő, JÓL-LÉT Alapítvány

12.15 Szendvicsebéd

 

A rendezvény díjmentes, de regisztrációjával megkönnyíti a szervezőmunkát, kérjük kattintson ide: Regisztráció. Minden kedves vendégünk “Ketten a pályán – Állásmegosztási praktikák” kiadvánnyal térhet haza. Amennyiben kérdése vagy témajavaslata van, keresse a munkaerő-piaci szolgáltatásokért felelős szakmai munkatársunkat, Szigetvári Esztert a szigetvari@holdam.hu e-mail címen.

 

 

Read More

GYED-Extra és egyéb változások 2014-től – tájékoztató rendezvény munkaadóknak

Posted on 2014. február 24.

MEGHÍVÓ

GYED-Extra és egyéb változások 2014-től

Tájékoztató rendezvény munkaadóknak

 

A HOLDAM Egyesület 2014. február 26-án tájékoztató rendezvényre várja a munkaadókat, vállalkozókat és humán erőforrás szakembereket, melynek keretében szakértők segítségével ismertetjük és értelmezzük a 2014. januártól életbe lépő változásokat a családtámogatási ellátások terén, feltérképezzük, hogy milyen kedvezményekre jogosultak a családos munkavállalókat foglalkoztató munkaadók, milyen jogi környezetben foglalkoztatják gyermekes munkavállalóikat. Kérjük hozza el kérdéseit és szakmai tapasztalatait, a lenti regisztrációs linken jelezheti előzetes kérdéseit!

Helyszín: BOKIK (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara) 3525 Miskolc, Szentpáli út 1.

Időpont: 2014. február 26. 10.00-12.30

Program:

Idő Téma
10.00 Témafelvetés, az Egyesület tevékenységének bemutatása: Szigetvári Eszter, elnök, Holdam Egyesület
10.10-11.00 2014. januártól életbe lépő kedvezmények és támogatások a családos munkavállalók foglalkoztatásában. Mi is az a GYED-Extra?

Vitányi Zsuzsa, regisztrált mérlegképes könyvelő, Credit Side Kft

11.00-12.00 Kisgyermekes munkavállalókat érintő munkajogi szabályok

Dr. Mélypataki Gábor, egyetemi tanársegéd, Agrár- és Munkajogi Tanszék, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

12.00-12.30 Tapasztalatcsere, kérdések, jó gyakorlatok megosztása. Moderátor: Svéda Dóra, HR-szakértő, JÓL-LÉT Alapítvány
12.30 – szendvicsebéd

 

A rendezvény díjmentes, de regisztrációjával megkönnyíti a szervezőmunkát, kérjük kattintson ide. Minden kedves vendégünk “Ketten a pályán – Állásmegosztási praktikák” kiadvánnyal térhet haza. Amennyiben kérdése vagy témajavaslata van, keresse a munkaerő-piaci szolgáltatásokért felelős szakmai munkatársunkat, Szigetvári Esztert a szigetvari@holdam.hu e-mail címen.

MEGHÍVÓ

GYED-Extra és egyéb változások 2014-től

Tájékoztató rendezvény munkaadóknak

 

A HOLDAM Egyesület 2014. február 26-án tájékoztató rendezvényre várja a munkaadókat, vállalkozókat és humán erőforrás szakembereket, melynek keretében szakértők segítségével ismertetjük és értelmezzük a 2014. januártól életbe lépő változásokat a családtámogatási ellátások terén, feltérképezzük, hogy milyen kedvezményekre jogosultak a családos munkavállalókat foglalkoztató munkaadók, milyen jogi környezetben foglalkoztatják gyermekes munkavállalóikat. Kérjük hozza el kérdéseit és szakmai tapasztalatait, a lenti regisztrációs linken jelezheti előzetes kérdéseit!

 

Helyszín: BOKIK (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara)

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Időpont: 2014. február 26. 10.00-12.30

Read More