Pages Navigation Menu

JÓL-LÉT Alapítvány

Proaktívan a nők gazdasági függetlenségéért, kiteljesedéséért és munkahelyi esélyegyenlőségéért

Categories Navigation Menu

NŐK A MUNKAERŐ-PIACON – HOGYAN TOVÁBB?

Posted on 2012. május 31.

 

A nők pályaívének, karrierjének alakulását bizonyítottan és a mindennapi tapasztalatok szerint is leginkább a gyermekvállalásuk befolyásolja.

Mind a kisgyermekes nő, mind a munkáltatója legnyilvánvalóbban akkor szembesül ezzel a ténnyel, amikor a nő vissza szeretne térni munkájához. Ideális helyzetben ez lehetséges, és egy hosszabb-rövidebb átmeneti időszak után minden a régi kerékvágásban halad. Az ideális helyzet azonban csak papíron létezik: a visszatérő munkatárs számára – még ha a munkaszerződése, pozíciója, stb. szerint pontosan ugyanazokat a feladatokat végzi- a visszatérő munkatárs napirendje többletfeladatokkal gazdagodott. Többletfeladatokkal, többlet felelősséggel, amelyeknek való megfelelésben a munkáltató támogató vagy hátráltató környezetet teremthet.

Azonban mindkét fél, munkavállaló és munkáltató könnyen találja magát olyan helyzetben, ahol már nincs mód a további együttműködésre. A távollét ideje alatt bekövetkezett változások, átszervezések, profilváltás következtében a visszatérő munkatárs számára egyszerűen nincs hely. Az sem ritka, hogy a cég visszavárja a dolgozóját, aki örömmel jönne is, csak nem ugyanazokkal a munkafeltételekkel, mint korábban.

A közös ezekben a helyzetekben, hogy a problémák egy viszonylag rövid idősávban kerülnek felszínre: abban az időszakban, amikor a nő jelzi visszatérését és ki nem derül, hogy ez lehetséges vagy sem.

Azonban ez a kétesélyes helyzet nem egy hónap eredménye. Lehet, hogy az alapjai már akkor megteremtődtek, amikor a munkatárs gyenge teljesítményére nem kapott megfelelő visszajelzést, és vezetője megkönnyebbülten vette tudomásul a várandósság tényét. Vagy akkor, amikor a szervezet nem számol a gyermekgondozási távolléten levőkkel az átszervezéseknél, új pozíciók meghirdetésénél. Vagy akkor, amikor a munkatárs olyannyira eltávolodik a munkahelyétől, hogy arról sincs tudomása, hogy a cég közben tulajdonost cserélt.

„Nem tudok visszamenni” – „Nem tudom visszavenni” – hangozhat mindkét részről, és a visszatérés pillanatában ez tökéletesen igaz lehet. Ugyanis sok esetben a beavatkozás lehetséges időpontját mindkét oldalról elmulasztották.

A visszatérés sikere nem kizárólag a visszatéréskor dől el. Szorosan összefügg a teljesítményértékeléssel, a (női) karriermenedzsment kialakításával (vagy nemlétével), a szervezeti kultúrával, és mindenekelőtt a megfelelő folyamatok kialakításával és működtetésével.

Tapasztalataink szerint a nagyszámú gyermekgondozáson levő munkatársakkal rendelkező vállalatok, szervezetek elsősorban az „akut problémára” keresnek megoldást. Ahhoz azonban, hogy a problémák ne termelődjenek újra és újra, és az esetleges beavatkozások tartós eredményt hozzanak, a „GYES problémakört” rendszer szinten érdemes kezelni.

A gyermeket vállaló munkatárs visszaintegrálása érdekében tett lépésekkel számos vállalatnál találkozunk, különösen a nagyvállalati körben. Azonban legtöbbször ezek egyedi intézkedések, adott munkatárs helyzetének megoldására. Ahol sok női munkatárs érintett, ott már gyakran találkozhatunk olyan intézkedésekkel, programokkal, amelyek kifejezetten a kisgyermekes, otthon levő munkatársakhoz szólnak. Találkozhatunk olyan megoldásokkal is, hogy a vállalat minden munkatársa számára elérhető vállalati „well-being” programok egyes elemeihez kapcsolódhatnak az otthon levők és a kisgyermekesek.

Azonban elvétve találkozunk olyan szervezetekkel, ahol a gyermeket vállaló pontosan tudja, hogy mi történik vele (mint munkavállalóval), ha gyermeket szeretne. Meddig marad, mi történik a munkájával, pozíciójával, hogyan térhet vissza, milyen lehetőségei vannak pl. átszervezések után, és milyen teljesítményt várnak tőle. És ugyanígy a vezetőik: meddig számíthatnak a munkatársra, hogyan helyettesítsék, hogyan fog visszailleszkedni és így tovább. Egy szervezeten belül is (a munkajog által nem szabályozott) kérdésekben eltérő gyakorlatok lehetnek, ami feszültségekhez vezet, vagy akár többletterheket ró a munkaadóra és kényelmetlen helyzetbe hozza a munkavállalót. A vezetők gyakran „terhesnek” érzik az egész kérdéskört, szívesen áthárítják a HR-re a kezelését, és csak a legszükségesebb módon vonódnak be.

Ezekben a szervezetekben már rövid konzultáció után is kiderül, hogy nagy igény van egy átlátható rendszerre, ahol minden érintett pontosan látja a szerepét és a feladatait. A várandósság, az otthonlét, a visszatérés és a visszatérés utáni szakaszokra vonatkozó vállalások és ajánlások a három érintett fél részéről (munkatárs, vezető, HR) megnyugtató módon kezelik a gyermekvállalás munkahelyi hatásait. A szabályzatba foglalt eljárásrend, folyamatok és hatáskörök tiszta viszonyokat teremtenek, amelybe a munkatárs legjobb képességeit bontakoztathatja ki, a vezetők pedig biztosak lehetnek abban, hogy a szervezet érdekeinek megfelelő módon kezelik a kérdéskört.

A HR-t pedig a nagymértékben tehermentesíti a szabályozás, hiszen csökkenti az egyedi megoldások kialakítására fordított időt és energiát. A vonatkozó szabályozás (pl. anyasági policy vagy szülőbarát policy stb.) a GYES-menedzsmentnek, mint HR tevékenységnek egyik legfontosabb összetevője.

A Jól-Lét Alapítvány szakmai együttműködésével megvalósult Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma konferencián elhangzott előadások letölthetőek:

MEF_IBM_WorkLifeBalance

MEF_GYEStortenet_SzikraDorottya

MEF_JOLLET_ProaktivGyesMenedzsment

MEF_MunkaTorvenykonyve

Read More

ÖNKÉNTESEKET VÁRUNK

Posted on 2012. január 24.

A JÓL-LÉT Alapítvány tíz éves fennállása óta szívesen dolgozik együtt önkéntes munkatársakkal, ezúttal is várjuk az alábbi területek iránt érdeklődők jelentkezését:

HR szakértő

Bekapcsolódás az alapítvány által biztosított munkaerő-piaci tanácsadásba, valamint a munkáltatókkal történő egyeztetést és együttműködést segítő HR feladatok (munkakör atipizálás, kisgyerekes szülők munkaerő-piaci visszatérése, munkakörelemzés) előkészítésébe, megvalósításába és fejlesztésébe.

Kommunikáció és marketing szakértő

Az önkéntes munkatárs együttműködik az alapítvány programjaival, rendezvényeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos marketingtevékenység fejlesztésében, hatékonyabbá tételében, továbbá a célcsoportok és a szélesebb nyilvánosság felé irányuló kommunikáció megvalósításában.

 

 


Read More

BIZTONSÁGOS VÁRANDÓSSÁG BIZTONSÁGOS MUNKAHELY

Posted on 2012. január 24.

Biztonságos várandósság biztonságos munkahely

Kutatás – film- konferencia

A Jól-Lét Alapítvány 2012 januárban indítja Biztonságos várandósság biztonságos munkahely című programját az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség által nyújtott támogatásból.

A program keretében 15 multinacionális cég bevonásával kutatás keretében felmérjük a várandós nők munkahelyén jelentkező pszichoszociális kockázatokat jelentő stresszorokat és ezek erősségét, megismertetjük azokat a veszélyeket, amelyekkel a jövőben foglalkozniuk kell azoknak a munkáltatóknak, akik biztonságosabb munkakörülményeket kívánnak biztosítani a várandós munkatársak részére

A kutatási eredmények alapján dokumentarista reklámfilm készül, a kutatás további megvitatására és a munkáltatók tapasztalatainak megosztásárazárókonferencián nyílik lehetőség .

Partnerünk: Ideocsoport

 

Read More

Befogadó munkahely kialakítása

Posted on 2011. július 25.

Befogadó munkahely kialakítása az IT szektorban című programban résztvevő kisgyermekes anyák visszajelezték számunkra milyennek tartják a programot, hogyan értékelik az eddigi tevékenységeinket.

A számítástechnikai és távmunkára felkészítő képzés keretében online ügyfélszolgálati és értékesítési ismereteket, szoftverhasználatot és gyakorlati tapasztalatokat szereztek a résztvevők. Jelenleg 14 résztvevő kisgyermekes anya atipikus munkakörben helyezkedett el.

„A program révén lehetőséget kaptam, hogy betekintést nyerjek a telemarketing világába, megismerjek és barátságot kössek azonos problémákkal küzdő anyukákkal, tapasztalatot cseréljek velük és egymást segítve közösen megoldásokat találjunk a nehézségekre, melyek a gyermeknevelés és a munka összeegyeztetéséből fakad. A program önismereti része sok kérdésre rávilágított, melyek megválaszolása segít abban, hogy megtaláljam önmagam, a számomra legmegfelelőbb lehetőségeket az életben” Kopin Zsuzsa

„A megszerzett tudás, információk, magabiztosság segítségével egy állandó teljes munkaidős állásban fogom találni magam legkésőbb a program befejeztével.” Fekete Annamária

A kisgyermekes anyák sajátos problémákkal szembesülnek, amikor vissza kívánnak térni a munkaerő-piacra, különösen ha hosszabb időt – sok esetben több, mint 3 évet – töltöttek otthon. Az ismereteik, tudásuk aktualizálásán túl önismeretükben és önbizalmukban is megerősítést igényelnek. Sokszor a program során tudatosul bennük: nincsenek egyedül, mások is hasonló problémákkal, kihívásokkal szembesülnek ebben az életszakaszban. Ezért nagyon hasznos, hogy közöttük jöjjön létre olyan hálózat (segítő kapcsolatok) amelyek segítségével a program lezárulása után, a mentorálás után is képesek arra, hogy egymást támogassák.

„Sokszínű élménnyel gazdagodtam a program során, különösen is a csoportos mentorálások kapcsán. Önismereti szinten is több újdonsággal szembesültem önmagammal kapcsolatban: Jó volt megtapasztalni, hogy mások is „hasonló cipőben” járnak, mint én. Sok új ötlet, meglátás gazdagított mindnyájunkat”. Somorjainé Kuzniarski Ildikó

„Számtalan pozitív élménnyel gazdagodtam. Segítséget kaptam a munkába való visszailleszkedéshez, lelki-fizikai-szellemi szinten egyaránt. A programban történő találkozások heti, illetve havi rendszeressége, átmenetet képzett a minden napos munkában való részvételhez. A pozitív önértékelés megerősítése mellett számos olyan praktikus kérdésre is választ kaptunk, mint: “Hogyan is kommunikáljunk közvetlen környezetünkkel? Hogyan kezeljük az otthonról való “elkerülés” konfliktusát? Mennyi időt vesz igénybe az új helyzet probléma nélküli megélése? Melyek a távmunka előnyei és hátrányai kismama szemmel? Hogyan cselekedjünk, hogy családunk minimálisan “szenvedje meg” az újbóli munkába állást? Hogyan döntsünk a prioritások megválasztásában? Hogyan írjunk önéletrajzot? …. és sorolni sem tudom a színes palettát, amely számos új árnyalatot festett életem vásznára. Magabiztosabb, mosolygósabb, konfliktust könnyebben kezelő, bizakodóbb lettem. Jó volt ide bejönni! Jó mindezeknek aktív részese lenni!” Sárköziné Bálint Erna

 

 

Read More

APA IS CSAK EGY VAN

Posted on 2011. május 26.

Kampány a látható apákért

A kampány célja azoknak a férfiaknak az elismerése, akik a részt vesznek a szülői feladatokban és részt vállalnak az otthoni feladatokból, hisz ők azok, akik a társként állnak párjuk mellett, és mintaként gyermekük előtt.

 

Látogassanak el facebook oldalunkra:

http://www.facebook.com/pages/Apa-is-csak-egy-van/149927858411247

Read More