Pages Navigation Menu

JÓL-LÉT Alapítvány

Proaktívan a nők gazdasági függetlenségéért, kiteljesedéséért és munkahelyi esélyegyenlőségéért

Categories Navigation Menu

Kiutazási beszámolók

Kiutazási beszámolók

1.Kevehazi Katalin

Motivációk:

Guilia Chinninci, a torinoi APID vezetője nagytudású, széleslátókörű, nagyszerű emberi kvalitásokkal rendelkező gender-szakértő, szervező, akivel egy másik projektben való közös munka során határoztuk el, hogy kölcsönösen szeretnénk megismerni egymás munkáját, tapasztalatait.

Az olasz nőjogi állapotok a magyarral nagy hasonlóságot mutatnak, ugyanakkor az észak-olasz kisvállalkozási és nagyvállalati kultúra családi jellege a hazaihoz képest eltérő hagyományokon alapul. és a hazaiakhoz képest eltérő lehetőségeket is tartogat az olasz nők számára.

Mindig is közel állt hozzám az észak-olasz nők mentalitása, akik egyszerre függetlenek, erősek és családszeretők, ugyanakkor eleganciájuk, stílusuk, műveltségük révén valódi világpolgárok – legalábbis ilyen nőket ismertem meg a filmekből, és szakmai munkám során is.

Gender-szakértőként érdekelt az olasz nők mindennapjainak realitása, illetve mindazok a célok. szempontok, módszerek, amelyekkel egy a JÓL-LÉT Alapítványéhoz hasonló célokat követő szervezet támogatni tudja autonómiájukat, kiteljesedésüket.

Az utazás során szerzett szakmai ismeretekről, tapasztalatokról – szubjektív benyomásaim:

Két kolleganőmmel, a szociológus Gyarmati Andreával és a szervezetfejlesztő Nyári Juliannával vettünk részt az APID szervezte tanulmányúton, 2018. május 22-25-e között. Guilia, mint az APID vezetője átfogó proogramot szervezett, a nők munkaerőpiaci helyzetét, az egyenlő esélyek állapotát, vállalkozási tevékenységét, vezetői szerepvállalását globális, nagyvállalati, szervezetfejlesztői, tréneri, jogi, kisvállalati és provát perspektívából is áttekintettük.

Torino és maga a szervezet felépítésénél fogva kiváló lehetőséget kínált e sokszínű témakör megismerésére. Legnagyobb élményt a start-up és társadalmi vállalkozásfejlesztő központ létesítésének, fejlesztésének és működésének megismerése jelentette számomra, melynek nagy támogatója Torino polgármester-asszonya, akivel össze is futottunk a központban. Emellett nagyra értékeltem a gombkészítő családi vállalkozás tulajdonosnőjének elkötelezettségét a sokgenerációs üzem fenntartása és megújítása iránt, lelkesedését és reativitását, mellyel a gombokban rejlő technológiai lehetőségekről álmodozik, és dolgozik fáradhatatlanul azok megvalósításán.

Örömmel és büszkeséggel töltött el az olasz családbarát szervezetfejlesztő cég munkája, egyfelől érdekesnek, akár adaptálhatónak is találtam módszerüket, másfelől úgy éreztem, gondolkodásunk, eredményeink, törekvéseink az olasz piacon is relevánsak.

Nagy érdeklődéssel vettem részt az ILO globális központjában tett látogatáson, csodálattal töltöttek el a nemzetközi szervezet lehetőségei, eredményei, az ott dolgozók átfogó tudása.

Mit hiányoltam, minek örültem?

A valódi elmélyülést az együttműködési lehetőségek kidolgozására azzal a sokféle, nagyon nyitott szereplővel, akikkel módunk nyílt megismerkedni.

Így az a gondolat merült fel bennünk, hogy érdemes akár hosszabb szakmai gyakorlatot is szervezni partnerszervezeteinknél.

Az utazás időkorlátossága ellenére vendéglátóinkkal nagyszerű kapcsolatot tudtunk kialakítani, és számos jövőbeni tervet dédelgetünk a jövőben. Igyekszünk ezeket valóra is váltani.

2. Nyári Julianna

A kiutazásom részletei

2018. május 22-25-én részt vettem az az olasz APID(fogadószervezet) négy napos képzésén. A témák az olasz jogi környezetről, a rugalmas és atipikus foglalkoztatási formákra és a nők vállalkozói tevékenységére vonatkozó human erőforrás gyakorlatokról, valamint az APID és partnereik képzési gyakorlatáról szóltak. Ezen kívül meglátogattuk a Pirelli gyárat és a International Labor Organization (ILO) és bepillantást nyertünk egy helyi egyetemmel együttműködésben létrejött startup vállalkozás, és egy közel százéves olasz tradicionális családi vállalkozást vezető vállalkozónő életébe. Találkoztunk az olasz kulturális viszonyokat feszegető, a nők munkavállallási lehetőségeit támogató női vállalkozás vezetőivel.

Mit tanultam?

Sokat hallottunk az olasz HR gyakorlatokról, a nőket érintő jogi és munkahelyi környezet megismeréséről, a nők munkaerőpiaci helyzeteről.

Korábban részt vettem a Jól-Lét Alapítvány női vállalkozásfejlesztési tréningjeiben mint PR és kommunikációs tréner. Pitching tréningeket vezettem. A mobiitás során sok érdekes dolgot hallottam és tudtam meg az olasz nők  – nemcsak – munkaerőpiaci helyzetéről, a női vállalkozók helyzetéről, ami  hozzá fog járulni, ahhoz, hogy tréningjeimben tudatosabb legyek abban, hogy egy nőnek a társadalomban, családban, házasságban betöltött szerepe milyen nehézségeket és kihívásokat állít, amikor saját vállalkozásukat kell felépíteni és fejleszteni szeretnék – kommunikációs szempontból.

Mi volt a leghasznosabb számomra?

Nagyon tanulságos volt látni, hogy más kulturális közegben, hogyan építenek támogató közösséget a tenni akaró emberek, hogyan lobbiznak, hogyan tudnak a nehézségekből előnyt kovácsolni.

Mi volt a legmeglepőbb szakmai és személyes élményem?

Alapvetően különböző életciklusban, gazdasági háttérrel működő  női vállalkozásokat figyeltünk meg. Olyan problémákra kerestek utakat, kínáltak megoldásokat tevékenységükkel, amelyek alapvetően az olasz kulturális és ezek következményeként gazdasági sajátosságokból adódtak, mint például a kevés óvodai férőhely. Olyan problémákkal szembesülnek, amelyek Magyarországon alapvetően nem rendszerszintű problémák. Érdekes volt látni, mint egy incubatorban, a folyamatot,hogy, hogyan artikulálódik a proléma, milyen utak kínálkoznak és hogyan alakul a megoldásra vállalkozási tevékenység és azt hogyan fogadja be a témára kevésbé nyitott társadalom.

Milyenek voltak a házigazdák?

Kítünő házigazdáink voltak, minden percet kihasználtak, hogy tartalmas legyen számunkra ez a néhány nap. A program sűrűsége mellett is meg tudták teremteni a családias oldott légkört még a hivatalosabb programokon is. Sok élménnyel és továbblépési lehetőséggel tértünk haza.

3.  Gyarmati Andrea

A kiutazásom részletei

A Torinoi API (Associazione Piccole e Medie Imprese di Tiorino e Provincia) meghívására 2018. május 22-25 között tett tanulmányi utunk során egyrészt megismertük magát ezt a kis- és közepes vállalkozásokat segítő érdekvédelmi szervezetet, illetve annak női vállalkozókra specializálódott egységét (APID), másrészt az előadások segítségével képet kaphattunk az olasz nemek közti egyenlőséget elősegítő állami jogszabályi környezetről, ösztönzőkről, ezek hatásáról is. Ezen kívül bepillantást nyertünk néhány kisebb vállalkozás (többek között: Izmade, bútorkészítő műhely, Progesia, szervezetfejlesztő-tanácsadó cég) rugalmas foglalkoztatási gyakorlatába.

Mit tanultam?

Olaszország hasonló demográfiai és a nőket érintő diszkriminációs problémákkal küzd, mint Magyarország. Ugyanakkor sokkal több és komlplexebb szakpolitikai eszközzel próbálták meg elősegíteni a nők munkaerőpiaci részvételét, amelyekhez központi költségvetési forrásokat is rendeltek (női vállalkozások fejlesztése, hitelkonstrukciók, jóléti szolgáltatások ösztönzése a cégeken belül stb). Sajnálatos, hogy mindezek a programok a gazdasági válságra való hivatkozással  forrás nélkül maradtak.

Mi volt a leghasznosabb számomra?

Hogy átfogó képet kaptunk a nőket érintő esélyegyenlőségi problémákról és a lehetséges jogi megoldási módokról.

Mi volt a legmeglepőbb szakmai és személyes élményem?

Olaszországban sokkal szabadabban lehet a nőknek is vállalkozásokat indítani. A Progesia nevű cég vezetője egy szociológus végzettségű nő, aki a vállalkozását egy sajátos, a munkatársak jólétére erősen fókuszáló üzleti modell köré szervezte és ez a modell gazdaságilag is működőképes, a cégnek rengeteg megrendelése van. Itthon ez elképzelhetetlen lenne.

Milyenek voltak a házigazdák?

Lelkesek, részletesen bemutatták a cégüket- de ezek a cégek, szervezetek nagyon különböző szektorokban működnek így nem lehet közös pontot találni a gyakorlatukban.