Pages Navigation Menu

JÓL-LÉT Alapítvány

Proaktívan a nők gazdasági függetlenségéért, kiteljesedéséért és munkahelyi esélyegyenlőségéért

Categories Navigation Menu

Háztartási munka és adózás

Kevesebb, mint tízmillió forinttal gazdagodott tavaly a költségvetés a háztartási munkát végzők után befizetett regisztrációs díjból. Pedig az érintett magánszemélyek akár több millió forintot is kereshetnek legálisan, ha az őket foglalkoztató, szintén magánszemély adózók befizetnék utánuk a mindössze havi ezer forintos regisztrációs díjat. Akár egy hónapra bejelentett háztartási munkavégzés elegendő lehet ahhoz is, hogy valaki megkaphassa a tartósan munkanélkülieknek járó, foglalkoztatást helyettesítő támogatást.

A háztartási alkalmazottak adómentes foglalkoztatása volt az egyik pontja az Orbán-kormány megalakulása után kihirdetett első gazdasági akciótervnek. A csaknem két és fél évvel ezelőtt életbe lépett új törvény értelmében nem kell sem személyi jövedelemadót, sem járulékot fizetni annak a magánszemélynek juttatott kereset után, amelyet egy másik magánszemélynél végzett háztartási munka után fizetnek ki. A kormány szerint azért indokolt az adó- és járulékmentesség, mert a magánszemély foglalkoztató a már adózott jövedelméből ad munkát másnak.

Az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó törvény szerint azonban nem teljes az adómentesség, a háztartási alkalmazottak után ugyanis havonta 1 000 forint regisztrációs díjat kell befizetnie a foglalkoztatónak. A díj független attól, hogy hány alkalommal, hány órán keresztül segít valaki a ház körüli teendőkben. Ugyanannyit fizet tehát az, aki a háztartási alkalmazottat havonta csak egy napon foglalkoztatja, mint az, akihez minden nap megy a bejárónő.

A háztartási alkalmazottat a munkavégzés megkezdése előtt havonta vagy több hónapra előre be kell jelenteni a NAV-nak vagy elektronikus úton az ügyfélkapun, vagy a 185-ös központi telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. Papíron, postai úton vagy személyesen nem lehet benyújtani az adatokat. A foglalkoztató magánszemélynek az alábbi adatokat kell bejelentenie:

a) a saját adóazonosító jele,

b) a háztartási alkalmazott adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele,

c) a tényleges foglalkoztatás kezdő napja.

Érdemes az utolsó pillanatra hagyni a bejelentést, mert azt csak 24 órán belül lehet visszavonni, ha a jelzett magánszemély mégsem végzi el a munkát. Elektronikus bejelentésnél a 13T1043H jelű bejelentő és változás-bejelentő lapot kell kitölteni és elküldeni.

Százezrek mehetnek törvényesen adó- és járulékmentesen a zsebekbe

A legalacsonyabb, 1000 forintos óradíjjal, 8 órás munkaidővel és 20 munkanappal számolva egy hónap alatt 160 ezer forint adómentes jövedelemre tehetnek szert a háztartási alkalmazottak. Ha munkaviszonyban foglalkoztatnák őket, akkor nagyjából bruttó 250 ezer forint fizetést kellene kapniuk, hogy ugyanennyi maradjon a zsebükben. A munkáltatónak pedig – még a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében igénybe vehető szociális hozzájárulási adókedvezmény mellett is – több mint 300 ezer forint bérköltséggel kellene számolniuk.

Az adómentesség nemcsak a takarításra, főzésre, mosásra, vasalásra, hanem a magasabb tarifájú gyermekfelügyeletre, a házi tanításra, az otthoni gondozásra és ápolásra, a házvezetésre, valamint a kertgondozásra is vonatkozik. A tanárok óránként  1500-3000 forintért vállalják a diákok korrepetálását, de a nyelvtanárok esetenként akár 5000 forintot is elkérnek. Ha naponta csak két órát oktatnak 3000 forintos óradíjjal, akkor 120 ezer forintot tehetnek zsebre adózás nélkül. A statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint  az oktatásban foglalkoztatott szellemi dolgozók tavaly átlagosan havi 138 681 forintot vihettek haza.

Drága lehet a be nem jelentett kisegítő

A háztartási alkalmazottnak akkor sem kell személyi jövedelemadót, illetve járulékot fizetni, ha kiderül, hogy a foglalkoztató nem fizeti meg utána a regisztrációs díjat. Tehát a munkáltató mulasztása nem jelenti azt, hogy a fizetési kötelezettséget a háztartási alkalmazottnak kell teljesíteni – hívja fel a figyelmet az adóhatóság.

Egyes vélemények szerint visszaélésre adhat alapot, hogy jövedelemkorlát nélkül adómentes lehet a háztartási munka. Az adóelkerülés egyik módja lehet, ha valaki egy vagyonosodási vizsgálat során arra hivatkozik, hogy takarításból szerezte a millióit, amelyekkel nem tud elszámolni.

A munkáltatónak viszont kemény szankciókkal kell szembenéznie, ha elmulasztja a regisztrációs díj befizetését. Ebben az esetben az alkalmazottnak kifizetett bevétel teljes összege után le kell rónia a munkaviszonyra, megbízásra vonatkozó járulékokat, s emellett a háztartási alkalmazottat terhelő szja és járulékok is őt terhelik. Ráadásul 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírságot is kiszabhat rá az adóhatóság.

Mindezek ellenére elenyésző összegben fizették meg a regisztrációs díjat a magánszemélyek. Az államháztartási mérleg szerint tavaly november végéig mindössze 8,8 millió forint folyt be a költségvetésbe ebből a közteherből. Ez azt jelenti, hogy havonta átlagosan 800 esetben fizettek díjat a munkáltatók. Ez nem jelenti azt, hogy ennyi embernek adtak munkát a magánszemélyek, hiszen ha például valaki több helyen takarít, vagy több család gyermekét korrepetálja, akkor mindegyik foglalkoztatónak le kell róni utána a havi ezer forintos regisztrációs díjat.

Fizetni kell az egészségügyi ellátásért

A regisztrációs díj megfizetése sem egészségügyi ellátásra, sem nyugdíjbiztosítási idő megszerzésére nem jogosít. Ha a háztartási alkalmazottak más jogviszonyukból – például munkaviszony, hallgatói jogviszony – adódóan sem biztosítottak, akkor kötelező egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetniük. Ez idén havonta 6 660 forint. Ezért cserébe jogosultak lesznek a természetbeni egészségügyi ellátásokra, táppénzt azonban nem kaphatnak.

Ezer forintért 22 800 forint segély?

A tartósan munkanélküliek úgynevezett foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülhetnek. Az ellátásra való jogosultságot minden évben felülvizsgálja a munkaügyi hivatal. (Az kaphat támogatást, akinek a jövedelme, vagy a családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 90 százalékát). A támogatás folyósításának feltétele, hogy az érintett magánszemélynek az ellátásra való jogosultság felülvizsgálatáig legalább 30 napig közmunkát kell végeznie, vagy részt kell vennie valamilyen munkaerő-piaci programban, illetve képzésben, vagy keresőtevékenységet kell folytatnia. Keresőtevékenységnek számít a háztartási munka is.

Vagyis úgy is jogosultságot lehet szerezni a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, ha valakit egy külön háztartásban élő rokona háztartási munkát végzőként egy hónapra bejelent az adóhatóságnál. Így ezer forint regisztrációs díjjal megváltható a havi 22 800 forintos segély.

 Forrás: penzcentrum.hu, humanpolitika.hu