Pages Navigation Menu

JÓL-LÉT Alapítvány

Proaktívan a nők gazdasági függetlenségéért, kiteljesedéséért és munkahelyi esélyegyenlőségéért

Categories Navigation Menu

Ügyvivő szakértő


Beszerzési és Vagyongazdálkodási Osztály

ügyvivő szakértő (közbeszerzési referens)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel a közbeszerzési eljárások teljes körű előkészítésében, lebonyolításában. Közbeszerzési eljárásokhoz szükséges tervek, statisztikák, adatszolgáltatások összeállítása. Közbeszerzési állásfoglalások, szakvélemények elkészítése. Szerződések előkészítésének támogatása. KEF-es beszerzési eljárások lebonyolítása. Kapcsolattartás a közbeszerzésben és beszerzésekben érintett belső és külső szervezetekkel, partnerekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Egyetem, gazdaságtudományi/jogi/műszaki végzettség,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Releváns szakterületen szerzett legalább 2 év szakmai tapasztalat ajánlatkérői oldalon.
 •       Jogszabályi előírások ismerete.
 •       Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
 •       Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
 •       A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.
 •       Pontos, precíz munkavégzés, megbízhatóság.
 •       Önálló munkavégzés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Közbeszerzési szakjogász vagy közbeszerzési referens (OKJ) végzettség.
 •       Angol és/vagy német nyelvtudás.
 •       Felsőoktatásban szerzett műszaki végzettség.
 •       Vagyongazdálkodásban szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Részletes szakmai önéletrajz.
 •       Motivációs levél (magyar nyelven).
 •       Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.
 •       Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.
 •       Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok egyszerű másolatai.
 •       Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Győri Eszter részére a gyori.eszter@jol-let.com  E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje