Pages Navigation Menu

JÓL-LÉT Alapítvány

Proaktívan a nők gazdasági függetlenségéért, kiteljesedéséért és munkahelyi esélyegyenlőségéért

Categories Navigation Menu

Számviteli ügyintéző (tárgyi eszköz könyvelő)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest (VIII. kerület)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem tárgyi eszközeinek analitikus nyilvántartása és könyvelése az EOS ügyviteli rendszerben. Negyedéves zárás elvégzése, negyedévente értékcsökkenés elszámolása, könyvelése. Közreműködés a leltározási tevékenységben. Közreműködés a selejtezések lebonyolításában, egyeztetési feladatok elvégzése. A költségvetési beszámolók megbízhatóságát célzó és a mérleget alátámasztó a tárgyi eszközökkel kapcsolatos nyilvántartási, egyeztetési és értékelési feladatok végrehajtása. Közreműködés a KSH jelentések elkészítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.
 • Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret.
 • Precíz munkavégzés, megbízhatóság.
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
 • Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
 • A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Költségvetésben töltött – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.
 • Mérlegképes könyvelő végzettség államháztartás szakon.
 • Gazdasági területen szerzett felsőfokú végzettség.
 • EOS gazdálkodási rendszer ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok egyszerű másolatai.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Győri Eszter részére a gyori.eszter@jol-let.com  email címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: OE honlap – 2017. november 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Azonosító szám: OE-KA-GAI 1207/2017, tárgyi eszköz könyvelő.