Pages Navigation Menu

JÓL-LÉT Alapítvány

Proaktívan a nők gazdasági függetlenségéért, kiteljesedéséért és munkahelyi esélyegyenlőségéért

Categories Navigation Menu

Múzeumi kulturális menedzser

A Magyar Nemzeti Múzeum                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Nemzeti Múzeum
Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központ

ImageMúzeumi Kulturális Menedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 Budapest, Magyar u. 40.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai honlap tartalommenedzsment. Szakmai kapcsolatrendszer kiépítése és menedzsmentje. Szakmai on-line kommunikáció. EU-s és hazai pályázati lehetőségek figyelése és nyomon követése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Múzeumi vagy kulturális területen szerzett szakmai tapasztalat. Európai uniós vagy pályázati ismeret – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

Elvárt kompetenciák:

§         Önálló munkavégzés képessége, kreativitás,

Előnyt jelentő kompetenciák:

§         Html szerkesztés, Joomla ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okmányok másolata (digitális formában).

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

§         Elektronikus úton Szabóné Fejes Ildikó részére a mnm-allas@hnm.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. március 31.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. február 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.