Pages Navigation Menu

JÓL-LÉT Alapítvány

Proaktívan a nők gazdasági függetlenségéért, kiteljesedéséért és munkahelyi esélyegyenlőségéért

Categories Navigation Menu

Munkaügyi ügyintéző

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest (III. kerület)

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közalkalmazotti jogviszony létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos munkaügyi feladatok ellátása. – A felvétellel és az alkalmazással összefüggő dokumentációk kezelése és nyilvántartása – A kinevezésben szereplő adatok, illetve – annak módosítása esetén – a módosított adatok átvezetése a KIRA rendszerbe. – Többletfeladat elvégzésére vonatkozó megállapodások elkészítése és központi nyilvántartása. – Vagyonnyilatkozatok bekérése és a jogszabályban és belső utasításban foglaltak szerinti nyilvántartása és kezelése. – Személyi dokumentumok elektronikus nyilvántartásának kialakításában való közreműködés, valamint a dokumentumok digitalizálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • özépiskola/gimnázium, munkaügyes OKJ képzés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
 • KIRA program ismerete.
 • Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
 • Munkaügyi területen szerzett legalább 1 éves szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Bérszámfejtő és/vagy TB ügyintéző végzettség.
 • SAP rendszer ismerete.
 • Neptun program ismerete.
 • Felsőoktatási intézményben szerzett releváns szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz.
 • Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok egyszerű másolatai.
 • Alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Győri Eszter részére gyori.eszter@jol-let.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatást követően a munkáltatói jogkörgyakorló döntése alapján. Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot határidőn belül és hiánytalanul benyújtották, valamint megfelelnek a Munkáltató által meghatározott pályázati feltételeknek, szakmai követelményeknek és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. A pályázati anyagban kerüljön feltüntetésre a megpályázott munkakör megnevezése (munkaügyi ügyintéző).

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 1.