Pages Navigation Menu

JÓL-LÉT Alapítvány

Proaktívan a nők gazdasági függetlenségéért, kiteljesedéséért és munkahelyi esélyegyenlőségéért

Categories Navigation Menu

Igazgatási ügyintéző (Stipendium Hungaricum hallgatói koordinátor)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A munkavégzés helye: Budapest (III. kerület)               

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Stipendium Hungaricum és egyéni jelentkezők általános tájékoztatása, felvételének ügyintézése és kezelése, tanulmányi ügyekben való közreműködés, kapcsolattartás a karok tanulmányi ügyintézőivel, TAJ kártya, egészségügyi szűrővizsgálatok, kollégiumi elhelyezések szervezése, programszervezésben és programokon való közreműködés, gazdasági ügyekhez és programszervezéshez kapcsolódó általános adminisztráció/ügyintézés, létszámjelentésének intézése, leltárfelelősi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola,
  • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
  • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
  • Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
  • A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Mobilitási programok ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes szakmai önéletrajz.
  • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.
  • Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok egyszerű másolatai.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Győri Eszterrészére a gyori.eszter@jol-let.com  email címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 22.

Hivatkozási szám: OE-OF-1078/2017